Tuesday, 5 April 2011

Wel if I ain't a translator...

Wel, so wy ddim yn gyfieithydd, nid dyna yw'n swydd i mwyach, dim ers i fi ddychwelyd i'r gwaith o America mwy neu lai. Teitl yn swydd i yw Cynorthwy-ydd yr Iaith Gymraeg, a be wy'n gwneud yw cynorthwyo gyda gwaith cynllun yr iaith Gymraeg, ac yn cyfieithu weithie i helpu'r cyfieithwyr mas, os os angen. Y broblem sda fi ar hyn o bryd yw mod i'n mynd i wneud arholiadau Cymdeithas y Cyfieithwyr dydd Sadwrn. Dau arholiad, i'r Gymraeg ac i'r Saesneg. A wy ddim cweit yn siŵr pam mod i wedi dweud mod i'n moyn gwneud y ddau arholiad. Ta beth wy wedi, so os oes gan unrhyw un unrhyw gyngor, sen i'n HYNOD ddiolchgar!!