Sunday, 12 June 2011

gwylie ahoy!

So'r postiad dwetha odd cyn i fi wneud arholiade Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru nol ym mis Ebrill. Wy wedi bwriadu blogio sawlgwaith, ac a bod yn onest da chi a da fi gwpwl o flogiade wedi'u drafftio, ond wy heb wneud dim to fel chi'n llu gweld.

So ma canlyniade cymdeithas cyfieithwyr fod i gael eu hala mas wthnos hyn, so cawn weld beth fydd y canlyniad...

Ond beth bynnag fydd y canlyniade ma'r haf yn llaw gwychder yn dechre nawr. Dydd Mawrth ni'n mynd i weld Take That yn stadiwm y mileniwm. Ethon ni ddwy flynedd yn ôl a odd e'n WYCH, so wy'n dishgwl mlaen at hwn Nos fawrth.

Wedyn nos Wener ma hi'n drip i Ganolfan y Mileniwm i weld yr hynod wych Avenue Q. Es i weld e llynedd ar Broadway yn Efrog Newydd da Cerith, a wy ffili aros i weld e to nos Wener gyda fe a Barti.

A wedyn dydd Sdwrn, y cyffro mawr mis ma - mynd i Fwdapest gyda rhai o aelodau Côr Caerdydd i ganu ym mhremiere darn newydd Karl Jenkins mae e wedi'i ysgrifennu i'r hen gerdd Hwngaraidd - A Walesi Bardok (The Bards of Wales), ac ma Twm Morys wedi ysgrifennu geiriau Cymraeg newydd iddo. Mae'r darn newydd wedi'i gomisiynu i ddathlu cyfieithiad Peter Zollman, fydd, yn ôl y sôn yn bresennol yn y perfformiad. Dim ond cynrychiolaeth fach o'r côr fydd yn gallu bod na achos fod y perfformiad ar nos Fawrth. Ta beth, wy eriod wedi bod i Hwngari ac wy'n dishgwl mlaen yn fawr, fel y'n ni i gyd!!

Yn hwyrach eleni ma'r côr yn canu yn y Proms yn Neuadd Albert ganol mis Gorffennaf, ac wedyn wy'n mynd i Baris i weld ffrind sy'n byw mas na am chwe mis. Ac wedyn, yr ultimate gorffwys ddiwedd mis Awst deg diwrnod ym Mhortiwgal.

Rhwng popeth ma da fi haf bishi o mlaen, a wy'n rili dishgwl mlan, cyn troi rownd bydd hi'n fis Medi ac yn amser i'r ŵyl gaws unwiath eto, ac wedyn yn hydref ac yn ddolig, jiw ma amser yn hedfan!