Wednesday, 29 July 2009

roadkill!

Un peth arall wy ddim yn credu mod i wedi gweud amdano fe yw'r roadkill a'r anifeilied gwyllt sydd ambwyti'r lle! Hyfryd wy'n gwbod.

I ddechre ma na Groundhog yn byw tu fas i'r swyddfa - ni'n gweld e'n bolaheulo pan ma hi'n braf a wedyn rhededg bant os os unrhyw un yn dod yn agos! Ma'n itha ffyni a gweud y gwir. Ma na hefyd wiwerod ac adar diddorol yn byw ambwyti'r campws.

Ma na arwyddio ym mhobman yn rhybuddio am geirw, a dy'n nhw ddim yn gweud celwydd. Chi'n gweld nhw wrth ochr yr hewl (rhei ifanc gan amla) ac yn y nos ma nhw'n rhedeg o gwmpas ac yn fwy tebygol o gal eu bwrw.

Wrth ddreifo i unrhywle wy'n gweld rhwbeth wedi'i ladd arochr yr hewl, twrch daear, drewgi, carw, cath, wiwer, racoon, cadno - ma'r rhestr yn itha hir!

Ma'r cwn sydd ambwyti'r lle braidd yn annoying fyd - newn nhw redeg mas i'r hewl atb y car, ac yn aml ma rhaid brêco er mwyn pido bwrw nhw, sy braidd yn sceri, withe newn nhw jest rhedeg lan ar bwys y car, ond chi dal ddim yn gallu i gweld nhw ac felly ma'n anodd dreifo hibo nhw o gwbl!!

Wel odd hwna briadd yn morbid ond on i'n sylweddoli bo fi heb weud ambwyti fe, so pidwch gweud bo fi heb worno chi!

Tuesday, 28 July 2009

diwrnod diflas arall!

Diwrnod diflas arall yn y gwaith, a wy'n siwr bo chi ddim rili ishe clywed amdano fe, ond ma sgwennu'r postiad ma o leia'n gwastraffu bach o'n amser i! Nes i ddarllen ar y BBC ddoe bod awyren Flybe odd yn hedfan o Charles de Gaulles i Gaerdydd wedi cael i divertio i Exeter achos i bod hi wedi'i bwrw gan fellten! Dodd dim problem yn ôl y sôn, ond odd rhaid glanio cyn gynted â phosibl rhag ofn! Itha diddorol on i'n medwl!

Neis clywed hefyd fod y côr wedi mwynhau yn Sbaen ac wedi gwneud tair cyngerdd yn y pen draw - ma'r llunie wy wedi gweld hyd yn hyn ar facebook yn edrych yn grêt! Rhaid gweud mod i'n dishwgl mlan at gael cyfle i ganu ym mis Medi (gobeithio!!).

Wy wedi gallu rhoi lot fowr o lunie lan ar picasa. Ma na ddolen ar ochr chwith y dudalen, a allwch chi hefyd ddilyn y ddolen ma at y llunie.....

Ma mhicnic croeso i dydd Sul yn yr Amgueddfa Treftadaeth yn Oak Hill, jest gobeithoi gewn ni dywydd gwell penwythnos ma na gethon ni penwythnos dwetha.

Co lun dynes echddo. Ma hi'n gallu mynd mor dwym ma fel bod y pryfed yn symud yn arafach (falle taw nid y tywydd yw e ond ma nhw felse nhw'n fwy placid rhywsut!). Fi ffili cofio os mai pili pala neu wyfyn sy'n cadw'u adenydd yn llonydd pan ma nhw'n glanio ond odd hwn yn hollol llonydd (dodd e ddim wedi marw achos weles i fe'n glanio na!), falle all un o chi weud wrtha i beth yw e!! Ma fe'n sefyll/ishte/gorwedd ar y tunnelli o fint sydd tu fas i'n ddrws i.

Ma Evelyn (y landlord) wedi bod off am yr wthnos ddwetha, a on i'n moyn dechre mynd i nofio, ond gan i bod hi ddim ma on i ddim yn siwr os on i jest yn gllu jwmpo mewn so cyn gynted a ma hi nol byddai'n gofyn iddi, fel bo fi'n llu mnd mewn i rwtîn o nofio bob dydd achos sai'n neud braidd dim ymarfer corff fel ma hi ar hyn o bryd!!

tata tan toc - a chofiwch dicio'r blyche ar dop y postiad i weud fel chi'n timlo amdano fe!

Monday, 27 July 2009

amish, tywydd, stwff

Sai'n credu bo fi wedi gweud unrhyw beth am yr Amish yn yr ardal, nage bod lot fowr i weud, ond wy ddim yn credu bo fi wedi gweud dim! Wel ma na boblogaeth itha mowr ohonyn nhw yn yr ardal (dim cyment â ny reit o nghwmpas i, ond ma nhw ambwyti). Wy ddim yn gwbod lot amdanyn nhw, ond wy'n gwbod bo nhw ddim yn defnyddio unrhyw dechnoleg modern, ma nhw'n gwsigo'n syml iawn, a ma nhw'n teithio ambwyti mewn ceffyle a thrapie. Dy'n nhw ddim yn mynd yn gloi iawn, ac yn aml dyw'r trap neu'r 'buggy' efl ma nhw'n galw nhw mas fan hyn, ddim yn edrych yn saff iawn i fi!! Wel fi'n siwr allech chi neud ych ymchwil ych hunan i'w credoau nhw ayb os ych chi'n moyn, on i jest moyn gweud i bod nhw ambwyti'r lle ma!


Odd y tywydd penwthnos ma yn ofnadw! On i wedi bwriadu treulio lot o amser mas tu fas yn bolaheulo yn y man bach tu fas i'r fflat ffindes i penwthnos dwetha, ond ar ôl bod i siopa yn Kroger yn Jacskon dydd Gwener (LOT LOT gwell na'r llefydd o gwmpas fan hyn, popeth yn neisach) odd hi'n overcast erbyn bo fi nol. Wedyn nath hi fwy neu lai bwrw glaw drw'r penwthnos, neu odd hi rhy lyb a rhyw dywyll i fynd mas ta beth odd bach yn annyoing a gweud y gwir!

Wy wedi cal y cêbl i'r laptop erbyn hyn, so wy wedi bod yn llwytho llwyth o bolediadau oddi ar iTunes. Yn anffodus dyw podlediad C2 Radio Cymru ddim yn hynod o dda. ma ishe i fi whilo am 'gwrando eto' ar raglenni radio Cymru wy'n credu. Wedi bod yn mynd mewn i'r Archers (siwr bod Mam yn browd) a pethe fel Point of View David Attenborough a chomedi gan Radio 4 a channel 4. Ma'n neisach na wocho'r tledi drw'r amser a ma rhai o nhw'n rili ddiddorol/doniol!

---------------

Hi there! Unfortunately, nobody reads this in English I don't think so I'm not going to bother translating, unless you want me to. Please leave a comment or send me and email or anything if you do read this in English!

Thursday, 23 July 2009

HP6+1

Es i i'r cinema TO nithwr. On i wedi bwriadu mynd i weld The Hangover odd mlan am 7:30. Ond NA. Odd y we wedi gweud celwydd, odd e mlan am 6 a 9.40 - bw!!! Wel on i wedi mynd yr holl ffordd lawr yn y glaw (ma'n cymryd bron i hanner awr fel arfer), so on i ddim yn mynd i neud round trip am ddim rheswm. Am 7.30 odd Ice Age 3 (wy heb weld 1 na 2 to!!), a The proposal (on i ddim yn mynd i weld e 2 noson in a rown, odd e ddim mor dda a na!!), so es i weld HP6 odd yn dechre am 7.15, odd hwna werth mynd i weld to! Nes i sylwi mwy ar y pethe odd ar goll o'r stori, pethe on i'n meddwl odd itha pwysig, ond na ni, sdim ots. Dishgwl mlan nawr at wocho'r Seithfed un (mewn dau ran), ac adnabod Freshwater fel lleoliad shell cottage - hwre!

Ma hi fel dwrnod o haf yng Nghymru ma heddi!! Bwrw glaw, tywyll a bwyti 17 gradd ar y mwyaf, ond mond 8.30am yw hi, so cawn weld.

Ma hi'n bewthnos arnai nawr so fory byddai off i Jackson i ymchwilio'r lle a phryn rhyw bits a bobs gan bod arian da fi!

Gobeithio bod y layout newydd a'r lliwie slightly gwahanol ddim wedi comffiwso neb a bo chi'n lico fe. Gallwch chi nawr adel i fi wybod (ar dop y postiad), os yw e'n ddiddorol, doniol neu'n ddiflas!!

-------

Went to the cinema AGAIN last night! Saw HP6 for the second time. That wasn't my intention on the way over (in the rain). I wanted to go and see The Hangover, but though the internet site said it was on @7.30pm, it wasn't! My other choices was Ice Age 3 (haven't seen 1 or 2 yet!), or The Proposal for a second night in a row! HP6 it was then. Didn't dissapoint for the second time in a row - though I noticed even more things that weren't included in the film from the book, including things I though were pretty important, but hey! Looking forward to the seventh now (in two parts) and seeing Freshwater as a location for shell cottage.

It's like a summer's day in Wales here today - raining and about 17 degrees!! But it's still only 8.30am so things might improve later on.

Today is the begining of my weekend (well tonight), and I'm off to Jackson tomorrow to look around and buy some things with my new found richness!!

Hopefully the slightly differnt layout and colours haven't confused anybody and that you all like them! You can also tell me if you think the post is doniol (funny), diddorol (interesting) or diflas (boring) - let me know!!

Wednesday, 22 July 2009

ffilms ayb

Sdim byd lot gyda fi weud, ond wy'n moyn neud yn siwr bo fi'n cadw blogio'n weddol rheolaidd, neu fyddwch chi'n anghofio mod i yn gwneud. A wy'n gwbod bo chi'n aros yn eiddgar am bob postiad i gal gwbod be sy'n mynd mlan yn y mywyd bach i ar hyn o bryd!

Es i i weld The Proposal nithwr, gyda Sandra Bullock a Ryan Reynolds. Odd e'n rili dda, llai chick flick nag on i'n disgwl, bits bach itha cringey och chi'n llu gweld yn dod, ond nes i rili mwynhau! Wy wedi cal ordors i fynd i weld The Hangover, a wy rili ishe mynd i weld My Sister's Keeper, ond wy ddim yn credu i fod e'n ffilm i fynd i weld ar ben yn hunan, so falle nai aros nes i fod e'n dod mas ar DVD!!

Wy'n dal i aros am yr instalment nesaf o Brothers & Sisters (ond o leiaf nawr ma'r disgs wy wedi wocho wedi cyrradd nol at netflix yn Columbus yn saff!!)

Fi'n hynod hollol jelys o aelode o Gôr Caerdydd (ac eraill o ar draws Cymru a'r gwledydd celtaidd) sydd off i Asturias (yn achos Mam, Dad, Ieu a Gwenllïan, Gwawar a Huw a Rhian a Rhys Griffiths) sy'n mynd via Madrid heddi!! Grrrrrrr. Wy'n gobitho FALLE trial cwrdda'r côr yn Budapest, ond falle falle yw hwna rili!!

Bwriadu mynd i siopa am bethe i'r gegin penwythnos ma, gan bo fi wedi cael yn nhalu! Ma bron popeth i gal na, ond ma na gwpwl o bethe yn ishe! Hefyd ma ishe sgidie arno fi (onest!) mwy fel flip flops rili (gan bod y rhai nes i brynu wedi torri'n barod!!) - ond ma angen i fi ffigro mas beth wy'r gwahanol meintie cyn bo fi'n gallu mynd i unrhyw siop!!

-------------

I'm not sure if anybody ever reads this in English - so if you do, can you let me know so that I can either keep on writing bilingually or stick to just Welsh!

I went to see The Proposal last night, and it was really very good. Less like a chick-flick than I imaginied it would be, with quite a few laugh out loud moments!! I've been told I need to go and see The Hangover which I'm looking forward to doing, and My Sister's Keeper as well, which is supposed to be rather sad, so maybe I'll pass on that until it comes out on DVD!!

I'm also waiting on my next Brothers & Sisters installment to arrive (at least now I know the disks I sent back have arrived safe and well in the netflix base in Columbus!).

I'm totally jealous of members of Côr Caerdydd (as well as other people from across Wales and other Celtic countries) who are going to Asturias - hope everybody has fun in the sun!

Going to go shopping for some items for the kitchen this weekend, as well as buy some new flipflops as I broke the pair that I bought! I'll need to figure out how the different sizes work out before that though!!!

Monday, 20 July 2009

Penwythnos a thâl!

Fe ges i bewythnos bach weddol dawel wthnos hyn. Mynd i weld Harry Potter, bach o goginio ac eistedd tu fas a mynd am wac. Dim nofio, odd Jeanne ddim yn twmlo'n hwylus dydd Gwenre, so on i'n meddwl bydden i ddim yn boddran nhw penwthnos ma! Wedi bod yn wocho Borthers and Sisters dros y penwythnos fyd - ma fe mor dda!! On i wedi gweld rhan fywaf o'r pennode o'r blan ond odd e'n gwd wocho nhw to gan mod i moyn gwylio'r gyfres i gyd - dishwgl mlan at yr instalments nesa nawr! Wy wedi ymuno â netflix (fel LOVEFiLM gytre), so wy'n llu wocho lot o beth am ddim lot o arian!

Weeeeel, y newyddion gwych heddi yw mod i newydd gasglu siec ar gyfer y bythefnos gynta ma (h.y. tâl 22-30 Mehefin) - so wy ddim yn hollol dlawd rhagor, hwre! Bydda i'n talu hwna mewn i nghyfrif cyn gynted â phosibl! Byddai hefyd yn cael yn nhalu ddiwedd y mis fel yr arfer, so alla i ddechre talu nghyfrif NatWest gytre nol!

Credu bo ni'n neud rhywbeth yn yr amgueddfa fory, ond ddim yn hollol siwr beth, nai gadw chi'n ypdeted!!

------------

Had rather a quiet weekend all in all. Just a bit of Harry Potter and cooking, some sitting outside and reading. Watched Brothers & Sisters (thanks to netflix, which is like LOVEFiLM at home) as well, extremly good, but I knew that already!

The really good news today, is that I've finally been paid for 22-30 June, which is a relief. And i'll be paid my regular wage at the end of the month, which will mean that I can start paying my own NatWest account at home back!

I think we're doing something in the museum tomorrow, but I'm not sure what, will keep you updated!!

Saturday, 18 July 2009

Amryw bethe!

Es i weld Harry Potter nithwr - odd e'n wych!! Definately werth mynd i'w weld e, a falle elen i 'to hyd yn od! Fues i hefyd lan yn Tyn Rhos (5 munud o wâc lan) a thynnu llunie o'r fynwent ac o'r capel ac o'r bywyd gwyllt ar y ffordd lawr (http://www.facebook.com/album.php?aid=49130&id=309601010&ref=mf). Wrthi'n siarad da Gwenllïan a Ieu ar Skype ar hyn o bryd tra bod Mam a Dad mas yn galifanto!! Ma mwy na dim ond y llunie na wedi mynd lan so ewch i gal pip os chin gallu!! (Y llun yw'r machlud ar y ffordd nol o weld HP nithwr). Gadewch i fi wybod os bydd well da chi weld y llunie ar flickr neu ar y blog yn hytrach na facebook!!

Went to see HP6 last night - it was amazing!! Definatley worht seeing, and might even be worth seeing again!! Also walked up to Tyn Rhos church this morning and took some pictures of the cemetary and the wildlife on the way back down (http://www.facebook.com/album.php?aid=49130&id=309601010&ref=mf). Skyping with Gwenllïan and Ieu at the moment, whilst Mam and Dad are out galivanting!!! Go see the facebook pictures, there are more of the area there as well. (the pic is of the sun setting on the way back from watching HP last night). Let me know if anybody wants me to put pictures on Flickr or on the blog instead of on facebook!!

Thursday, 16 July 2009

Myfi!

Wele erthygl amdana i ar wefan y Brifysgol! Itha cyffrous rhaid gweud!!

Wy'n gobitho mynd i weld Harry Potter fory a wy'n RILI egseited achos wy'n gwbod bydd e'n dda!! Dim niws arall ar hyn o bryd....

---------------

here's the article about me on the University's Website, quite exciting!

Hoping to go see Harry Potter tomorrow and I'm really excited! I know it's going to be amazing!! Nothing else to report for now....

Tuesday, 14 July 2009

prawf gyrru

Jest postiad bach cloi i weud bo fi wedi paso'r prawfd gyrru!! hwre hwre!! Nath e bara grand total o 6 munud!!! ridiculous!!! Ond nawr wy'n hollol gyfrithlon sy'n grêt! ond ma'r llun yn AFIACH!!! Nai flogio to pan ma mwy o bethe diddorol da fi weud!!Quick post to say that I've passed my driving test hurrah hurrah!! Lasted all of 6 minutes!! totally ridiculous, don't know what I was worrying about! But now I'm legal all is good. But the pictre of me on it is awfull!! I'll blog again when I have something more interesting to say (The previosu post was a few happy birthday shout outs by the way!!)

Penblwyddi!

Jest postiad bach cloi i weud Penblwydd Hapus hwyr i Gwenj, a Phenblwydd Hapus i Gwenllïan a Cnob heddi!!! joiwch y dathlu!

Ma prawf gyrru da fi am 1pm a wy ddim yn dishgwl mlan - waaaa!!

Sunday, 12 July 2009

dydd Sul

Wel ath y darllen yn dda ag ystyried bo fi ddim wedi cael LOT po amser i ddysgu dim byd! Fues i yn yr amgueddfa yn gwitho am bach ar ol ny. Ma na biano na (sydd mwy neu lai mewn tiwn nath yn synnu i!), so fues i'n ploncan ar hwna am sbelen - odd na lyfr cymanfa ganu so na le on i'n trial whare'r emyne ma i gyd, odd e'n itha doniol actiwali chos o fi ddim yn gallu whare'n dda iawn rhagor, ond wy'n mynd i drial ymarfer o nawr mlan!

Bopes i mewn i'r swyddfa ar y ffordd nol, ac on i'n gadel y swydfa bwyti 4, ac odd hi'n dywyll tu fas!! Odd storm ar y ffordd yn sicr! dechreuodd hi big bwrw ar y ffordd gytre, ac erbyn i fi gyrradd nol i'r fflat dechreuodd y mellt a'r tarane, on nhw mor agos odd y llawr yn y fflat yn shiglo! Ond sdopodd hi ar ôl bwyti awr ac odd hi'n lot llai clos wedyn.

Es i am fywd gyda Lauren i Toro Loco yn Jackson neithiwr. Odd e'n hyfryd, bwyd Mecsicanaidd ffresh hyfryd! Wy off draw i dy Jeanne nawr i nofio gan bod y tywydd mor hyfryd hihih!! Gobeithio bod pawb gytre yn ffain, a cofiwch hala neges neu ebost atai gydag unrhyw newyddion!

-------------

Well the reading went well considering I didn't have hardly any time to practice! Went to the museum afterwards for a while. There's an in tune (!) piano ther so I played some hymns from the gymanfa ganu book that was on the piano which was nice. I guess I can practice my piano there. I've let it go the past few years, and I guess now is a good a time as any to practice some!

I popped into the office afterwards to check some email etc, and by the time I left at 4pm it was practically dark ouside. A storm was a-coming! It started rsining lightly whilst I was driving home, and by the time I got into my flat the thunder and lightning came. It was so close and loud that the floor was shaking, it was pretty cool! It cleared the air, and it was lovely by the time I went with Lauren to the Toro Loco in Jackson for some fabulous Mexican food that night!

I'm off to Jeanne's now for a swim because the weather is gorgeous! Hope everybody at home is fine, and remember to keep me updated with any news or gossip you might have!!

Friday, 10 July 2009

dim mwy problem - muchos gracias!

Crisis averted diolch i Brigyn!!! Wrth bo fi'n whilo am recordiad o 'Do not go gentle into that good night' (on i wedi rhoi lan meddwl basen i'n ffindo cyfieithiad mewn digon o amser) a beth bopodd lan ond Brigyn yn canu cyfieithiad ohono fe! So wy'n mynd i ddefnyddio cwpwl o benillion Saesneg a chwpwl Cymraeg ar gyfer yr angladd, wy'n credu bydd e'n lyfli.

Dim lot arall da fi i weud, wedi bod yn y diwnrod agored bore ma, odd stondin da ni tu fas am ddwyawr ac odd hi'n dwym ofnadw, ond neis bod mas yn yr haul. Odd e'n lyfli siarad da aelode o Gôr Caerdydd pnawn ma yn y parti yn 6 Alfreda Road!!!Off a fi nawr i ymarfer y gerdd ma te wy'n meddwl!!

---------

Crisis averted thanks to Brigyn (a Welsh band). whilst looking for a recording of 'Do not go gentle into that good night' (I had all but given up all hope that I'd find it in Welsh in time), but what appeared in the seach but Brigyn singing a translation!! So I'm going to use a few verses from each language, and I hope that will be good.

It was boiling 0utside i the open day today - 2 hours in the midday sun was nice but a little hot to be working in it! I skyped with members of Côr Caerdydd this afternoon which wsa lovely as well. Off to practice the poem now I guess.........

Thursday, 9 July 2009

y penwythnos sydd i ddod

Wel am unwaith ma penwythnos itha bishi o mlaen i!! Fory wy ma yn y brifysgol o 11 nes 1 yn helpu mewn diwrnod agored, wedyn yn y nos ma Agnes, ysgrifennyddes Canolfan Madog (Saesnes sydd wedi byw ma am sbel a sydd a thair o ferched a ma hi bwyti 30 yn ôl Jeanne ond ma hi'n dishgwl ru'n oedran a fi), wedi ngwahodd i draw i'w thy am fywd a wedyn mynd i weld band sy'n chwarae yn 'the courthouse' sydd yn Gallipolis (ma hi'n byw yn Gallpolis fyd), sef y dref fawr-ish agosaf, ddylse fod yn hwyl!

Wedyn ma dydd Sadwrn yn ddwrnod bach od. Ma da ddyn o'r enw Roy Moses odd yn gwneud lot da'r coleg, odd yn dod o Loegr yn wreiddiol, a'i wraig a gwreiddie Cymraeg, wedi marw. Ma'i angladd e dydd Sadwrn ac odd i wraig am i fi ddarllen rhywbeth, gan bo fi'n dod o Gymru. Beth odd hi wedi meddwl amdano fe odd 'Do not go gentle into that good night', ond wy ddim yn gwbod os yw hwna erioed wedi cael i gyfieithu?? Os os UNRHYW UN yn gwbod am gyfieithiad - plis gadewch i fi wybod trwy'r blog neu ebost (sionedwyn@googlemail.com) cyn gynted â phosibl plis, diolch. Ma hi'n moyn i fi ddarllen e'n Saesneg a Chymrag os yw na'n bosibl.

Wel ar ôl yr angladd wy'n mynd i wirfoddoli yn yr Amgueddfa to, a wedyn falle gwneud rhywbeth gyda Lauren yn y nos, ma'n dibynnu os yw hi'n gwitho neu bido. Ymysg hyn y gyd ma angen i fi ymarfer gyrru a manwfro! Fe wnai i flogio fory eto ma'n siwr. Yn y cyfamser meddyliwch am hyn - ma mr Hari Grochenwr yn y sinema mewn llai nag wthnos!!! a Hefyd ma na siiii am ddydd sadwrn yn y gwynt fyd..............

-----------

Well for once I have quite a busy weekend ahead of me! Tomorrow I'll be helping out on a student open day here at the university from 11 until 1 ish. Then Agnes the secretary here at the Madog Center has invited me over to her house for dinner and then to go see a band of a friend of hers in Gallpolis, close to where she lives. It should be fund meeting her friends, and meeting people more my age!

Saturday is a weird day. A man named Roy Moses from English decent, who helped a lot with the college and was very active died yesterday and his funeral is Saturday. When Jeanne told his wife that I spoke Welsh she asked if I would be willing to read something at his funeral, and Jeanne said I probably would, and she wants me to read 'do not go gentle into that good night' by Dylan Thomas in English and in Welsh - problem is, I don't know if it's ever been translated into Welsh - so if anybody knows - PLEASE contact me through the blog or via my email (sionedwyn@googlemail.com) before the end of tomorrow (Friday 10 July) please!! Thanks.

Afterwards I'm volunteering at the museum again, and maybe going out with Lauren or doing something with her in the nigth, depending on if she's working or not. And I've got to fit in my manoeuveurs as well!! Waaa. I'll probably blog again tomorrow - in the meantime just think about this - Harry Potter is out in cinemas in less than a week!!!!

Tuesday, 7 July 2009

wythnos tri diwrnod!

Wythnos fer, ond ma felse lot o bethe'n digwydd yn barod. Wy wedi bod lawr i'r swyddfa Social Security a os af i nol fory fe gaf i rif SS er mwyn cael yn nhalu ddiwedd y mis - hwre!! Wy wedi bwcio'r prawf gyrru - wythnos i heddi (14 Gorffennaf - dyddiad pwysig i unrhywun.....??) am 1pm. Wedi cwblhau lot o bethe heddi - ond dal ddim yn neud lot o waith achos bod dim lot i fi neud! Am drial dreifo ambwyti penwthnos ma falle - ffindo mas beth sydd ambwyti'r ardal leol, ac ymarfer dreifo ar gyfer y prawf.....digon o amser cyn ny tho!!

------------------

Although it's a short week this week, a lot seems to be happening! I've been to the social security office and I['ll be issued a number at midnight tonight, and I can get my number if I go down tomorrow. Which means I'll be paid at the end of this month definately, though my card may take a while longer to get to me. I've booked the driving test - 14 July 1pm - a week today. Done and comleted a lot of things today so I'm rather happy - but still not much work to do. Going to drive around this weekend and find some nice spots around and practice for the test!!

Monday, 6 July 2009

Martha

Wel wy wedi rhoi enw i'm annwyl car - Martha!! hihi. Ethon ni'r holl ffordd i Washington a nol ynddi hi heb ddim trwbwl (car 11 mlwydd oed gyda 119,000 ar y cloc yn barod, a ma Washington yn 850milltir round trip). Wy wedi ychwanegu llunie Washington i facebook a rhai ar flickr erbyn hyn, a ma na fideos fyd!! Os y'ch chi heb neud, ma na thing i danysgrifio i'r blog ar y dde, a byddwch chi'n cael gwybod bob tro wy'n blogio - siwr ei fod e'n haws na trial cofio checo!!! Hwyl am y tro!!

----------

I've named my car - we decided on Martha, an oldish name for my oldish car (who made the 850 mile round trip to Washington without hiccups). I've put the pictures on facebook and some on flickr, and there will be some videos too. If you haven't done so yet you can subscribe to the blog on the right hand bar on this page, and hopefully that lets you know when I've blogged so you don't have to check all the time!! Bye for now!

Saturday, 4 July 2009

O gwmpas DC ar fws

Dihunes i'n itha cynnar heddi bwyti 8am, cyn pawb arall, so odd da fi amser i ymlacio a darllen tamed bach cyn bo ni'n dechre ar ein hantur heddi!! Nethon ni benderfynnu pido mynd i'r wyl a mynd ar open top bus yn lle i weld y ddinas ar i gore. So co ni grynodeb bach o bopeth ethon ni off y bys i'w gweld a rhai pehte nopdweddiadol erill, sdim i'w weud am rhai pethe ond ma na am erill....
 • Jefferson Memorial
 • Lincoln Memorial - Wedi bod o'r blan ond ru'n mor ymêsing, golygfa wych dros y mall
 • National Portrait Gallery (on i ishe mynd i'r Spy Museum, ond ches i ddim chos odd neb rili moyn dod da fi a odd e'n mynd i fod yn awr o giwio cyn mynd mewn). Odd y llunie i gyd yn wych, llunie o Barack Obama a John McCain (ar wahan ar gyfer gwahanol photoshoots) yn 2004, odd yn rili ddiddorol. Portreadau swyddogol o'r holl arlywyddion odd yn cwl fyd.
Welon ni lot fowr o bethe erill o'r bys, a thynnu llunie hyfryd. Gethon ni fwyd mewn bwyty pysgod hyfryd o'r enw McCormick and Schmick's ges i eog blasus dros ben!

Odd yr holl atyniade yn llawn iawn achos i bod hi'n wylie swyddogol heddi gan i bod hi'n Independence Day fory.

Ar ol hyn oi gyd ethon ni mewn i'r wyl (wedes i bach o gelwydd jest gynne fach do fe!!) i wylio Catrin Finch a Cimarron yn perfformio. Ma Cimarron yn fand llinynnol (telyne, bas dwbl, maraccas, drwm, quatro, gitâr bach a chantorion) o Golombia. Odd cyment o bobl yn y babell odd rhaid i ni iste ar y llawr - odd y perfformiad yn wefreiddiol. Catrin yn seren fel arfer a odd y gymysgedd o offeryne yn wych. Trefnianne hyfryd o alawon gwerin Cymreig mewn arddull Colombaidd, bythgofiadwy!

Ni off gytre fory yn anffodus. Dyw'r ddwy arall ddim yn hoff iawn o lot o bobl na'r ddinas fawr ddrwg sai'n credu, a ddim ishe bod ar y mall yn gwylio tân gwyllt gyda lot o bobl erill wir! Sdim ots, wy'n siwr bydd angen gorffwys arna i!

--------

I woke eraly this morning which was nice as I got to relax a little and read before starting the day! We decided not to go into the festival during the day and went on an open top bus around the city instead. We went around the whole circle, but got off at these stops...
 • Jefferson Memorial
 • Lincoln Memorial - I'd been before but it was well wirth going again, i't so amazing - including the view accross the mall
 • National Portrait Gallery (I wanted to go to the International Spy Museum but there was too long a queue to get in and it would have taken too much time, especially since it was only me that wanted to go). Pictures, photos and portraits were fabulous. Two photos of Baarack Obama and Joh McCain (taken seperately) in 2004 with really interesting stories behind them. Official Portraits of past presidents and various drawingss and paintings of them.
Took many picture of all the other attractions as well, it was a great day for photos. Had food in a fabulous little fish restaurant McCormick and Schmick's where I had a fabulous blackened salmon.

All the attractions were very ful because many families were taking advantage of the national holiday today because it's Independence Day tomorrow.

Afte this we went to the mall to watch Catrin Finch and Cimarron (harps, double bass, maraccss, drum, quatro, a small guitar and two singers), who are a Colombian band performing. There were so many people there we had to sit on the floor - the performance was immense. Catrin was her usual amazing self and the mix of styles and instruments was fabulous. Theyu did arrangements of Welsh folk songs with a Colombian twist and Colombian classics; an unforgetable performance!

We're off home tomorrow, so I'll upload the pictures to the computer, and I'll try to get into work to get an internet connection some end of the weekend!

Thursday, 2 July 2009

Diwrnod numero dos!

Heb dreulio cymaint o amser yn yr wyl heddi, dim ond popo mewn am bwyti awr. Wedi bod i amryw amgueddfeydd y Smithsonian sydd o gwmpas y mall.
 • Amgueddfa Hirshhorn - Celf modern, arddangosfa lawr llawr am y corff a distortion y corff mewn celf. Odd na lun grêt o Andy Warhol paent olew ar felfed.
 • Yr Ardd Gerfluniau - lot o gerflunie o Ewrop a Gogledd Ameria er 1880. Odd na gerflun gan Rodin The Burghlers of Calais na odd yn rili ddiddorol. Odd y tywydd yn hyfryd ac felly'n rili neis crwydro'r ardd.
 • Dillon Ripley Center - Crochenwaith Lowri Davies a chrochenwyr eraill o Gymru ar ddangos, gyda phlaciau yn Saesneg a Chymraeg ar y wal yn adrodd eu hanes!
 • Castell y Smithsonian - yr amgueddfa wreiddiol. Lot o arddangosfeydd bach yn dangos y gwahanol arddangosfeydd sydd wedi bod yn yr amgueddfeydd. Odd na baun gyda'i holl blu a set o lestr odd yn cael eu defnyddio ar y Concorde.
 • Washington Memorial - jest wâc o'i gwmpas, paratoade ar gyfer Independence Day yn mynd mlan.
Ma faint o wyrddni a blode a phlanhigion sydd ambwyti'r lle (beth ni wedi gweld hyd yn hyn yn DC) yn wych! Ma'n i gwneud hi'n neis i gerdded o gwmpas y ddinas. Ma hefyd bywyd gwyllt cwl ambyti fyd - wiwerod a lot o wahanol adar.

Dim byd lot arall heddi, i chi West-Wing-o-philes weles i number plate SANTOS 1, ond ges i ddim amser i dynnu i lun e yn anffodus!! Gethon ni fwyd yn Chinatown neithiwr mewn bwyti Thai hyfryd, ond odd na mwy na jest bwyd Asiadd yn yr ardal, so meddwl newn ni siwr o fod mynd na heno fyd.

-------------

Didn't spend so much time in the festial today, only an hour or so to have a bite and wander around a bit. Went to many of the Smithsonian museums about the mall:
 • Hirshhorn Museum - nmodern art, basement gallery about the distortion of the body in art. There was a great portrait of Andy Warhol - oil on velvet.
 • The Sculpture Garden - sculptures from Europe and North America from the 1880s and forward. There was a really interesting Rodin sculture - The Burghlers of Calais.
 • Dillon Ripley Center - Lowri Davies pottery and work by other potters from Wales.
 • Smithsonian Castle - the original museum. Lots of tiny displays depicting many past exhibitions. These included a peacock with all his feathers and a crockery set from the Concorde.
 • Washington Memorial - quick walk around - saw preperations for Independence Day.
The greenery around the area is amazing, including the variet of plants and flowers. There are also many wild animals including squirells!!

Not much more to say today, but to all West-Wing-o-philes out there, saw a SANTOS 1 number plate but didn't get the chance to take a picture unfortunately! We had food in Chinatown last night which had many different types of restaurants with cuisines from around the world.

Wednesday, 1 July 2009

Washington - Diwrnod cyntaf yr Wyl

I ddechre nai weud peth am y daith lawr. Saith awr a hanner yn y car gan gynnwys sdopio dwywaith. Amser da iawn sen i'n gwed - bwyti 400 milltir. Ffindo'n ni'r ffordd yn hawdd gyda help google maps a GPS! Bwyd a drinc bach yn y bar ar ôl cyrraedd nithwr wedyn gwely i ymlacio cyn heddi!! Odd hi wedi bwrw glaw yn ofnadw nithwr a ry ffordd felly on i'n creosi bysedd y bydde hi'n braf heddi! Un broblem - wy wedi tynnu lot o lunie, ond wy ddim wedi dod â'r cebl sy'n cysylltu'r camera gyda'r laptop, so bydd rhaid i chi aros nes dydd Mawrth cyn i chi weld llunie (dim gwaith dydd Llun achos Independance Day dydd Sadwrn), ond cadwch lygad!!

Odd hi'n braf heddi! Yn ferwedig ond ddim yn rhy glos. Nai roi run through o'r dwrnod i chi, achos os af i mewn i ormod o fanylder byddai ma drw'r nos!

Odd y lle'n agor am 11am (popeth am ddim gyda llaw sy'n grêt), ond on ni na bwyti 10.30am yn dishgwl ambwyti. Ar ol cerdded ambwyti tam bach nethon ni ffindo Menna Morgan o'r Llyfrgell Genedlaethol yn y babell Gwreiddiau Cymraeg. Wrth gerdded ambwyti glywes i, wedyn wels i Gai Toms yn canu Sunshine Dan (fideo da fi), odd yn od ond yn cwl ar yr un pryd! Odd Jeanne yn gwneud cyflwyniad gyda David Ambrose m 12.30, odd yn wych ac yn rili ddiddorol. Ma llais David Ambrose yn rili dda ac yn ddwfn.

Wedyn gethon ni gino a gwylio SiânJames yn canu a chanu'r delyn - odd hi'n hollo wych, yn enwedig 'yr eneth ga'dd i gwrthod' a 'ar lan y môr'. Odd hi yn y babell o'r enw 'y clwb rygbi'. Ar âl ny odd Only Men Aloud! yn ware yn 'y ddraig goch', so ethon in draw, a odd Crasdant dal yn chware. Odd da nhw delyn deires ar y llwyfan wy'n credu! A boi yn dawnsio danws y glocsen! Wedyn Only Men Aloud! On nhw jest mor dda, ethon nhw berfformiad gwefreiddiol o'r Pearl Fishers' Duet (fideo o hwna fyd), a fersiwn tamed bach yn wahanol, ond yr un trefniant o 'ar hyd y nos' ag y'n ni'n neud yn y côr, hyfryd. Wedi tynnu digon o lunie a fideos i gadw pawb yn hapus!

Wedyn fuon ni'n crwydro tamed bach cyn mynd nol i babell Gwreiddiau Cymraeg lle gwrddes i â Catrin Brace (gweithio i'r Cynulliad yn Efrog Neywdd!), a Non Jones (mech Dilys), odd wedi cael cynig i aros mas am wythnos ychwanegol ar ôl dod mas wythnos diwethaf gyda'n hannwyl brif weinidog, so odd hwna'n neis ac yn random!! Glywson ni Aneurin Karadog yn rapio yn ffab, odd yn rili od i Jeanne a Lauren (myfyrwraig o Rio Grande sydd wedi dod gyda ni achos i bod hi wedi bod yn halpu Jeanne gyda phethe yn y ganolfan a'r amgueddfa'n ddiweddar).

Nai ddim gweud mwy am nawr, ond ma angen golchi'n nhrad i, a ma hi bron yn amser mynd mas i gal bach o fwyd!! Ni'n mynd mewn erbyn 11am eto bore fory i weld yr Hennesseys - rili dishwgl mlan!! Gobitho mynd i weld rhai amgueddfeydd fyd a falle popo draw i weld Lincoln.....

--------

I'll tell you firstly about oiur trip down. It was a seven and a hlaf hour car journey, including two stops and a serious rain downpour as we were coming in on the George Washington Memorial Parkway! It was 400 miles and we found our way pretty well thanks to GPS and google maps!

One problem I have is that I've taken many photos but I haven't brought my cable to connect my camera to the computer so you'll have to wait until Tuesday (Univesity is closed Monday for Independance Day) before you get to see the great photos and videos!!

It was sunny and lovely today, I'll give you a quick runthrough of the day so you can get a feel for the festival!

The fesitval, like the Smithsonian Museums opened at 11am, but we got there about 10.30am and looked around. We Found Menna Morgan of the National Library in the Welsh Roots tent. Jeanne was doing a talk and story thing with David Ambrose (who has an amazing voice) at 12.30 which was really good.

Then we had food and watched Siân James performing with her little harp. She was fantastic, and some of her songs were just magical. She was in the tent called 'the rugby club'. We then meandered over to 'the red dragon' tent to get ready to see Only Men Aloud!, but before they were on we saw the end of Crasdant - who had a telyn deires on stage being played, which is a harp with three strings for each one on a normal harp! Then Only men Aloud! were fantastic, sounding extremely good and looking and dancing great. I got a good video of a lovely version of 'The Pearl Fishers' Duet' that they did, as well as many other videos and photos.

We walked around a little more and I met Catrin Brace who works for the Assembly in New York, and met some people I knew which was nice! Saw Anueurin Karadog rapping - which was a new and bizzare experoience for Jeanne and Lauren (a student in Rio Grande who's been working on projects with Jeanne in the Center and in the Museum recently).

Not much more to say except I must go wash my feet and I'm quite hungry and we're off out for food soon. We plan to be in the festival by 11am tomorrow to watch the Hennesseys!!