Friday, 10 July 2009

dim mwy problem - muchos gracias!

Crisis averted diolch i Brigyn!!! Wrth bo fi'n whilo am recordiad o 'Do not go gentle into that good night' (on i wedi rhoi lan meddwl basen i'n ffindo cyfieithiad mewn digon o amser) a beth bopodd lan ond Brigyn yn canu cyfieithiad ohono fe! So wy'n mynd i ddefnyddio cwpwl o benillion Saesneg a chwpwl Cymraeg ar gyfer yr angladd, wy'n credu bydd e'n lyfli.

Dim lot arall da fi i weud, wedi bod yn y diwnrod agored bore ma, odd stondin da ni tu fas am ddwyawr ac odd hi'n dwym ofnadw, ond neis bod mas yn yr haul. Odd e'n lyfli siarad da aelode o Gôr Caerdydd pnawn ma yn y parti yn 6 Alfreda Road!!!Off a fi nawr i ymarfer y gerdd ma te wy'n meddwl!!

---------

Crisis averted thanks to Brigyn (a Welsh band). whilst looking for a recording of 'Do not go gentle into that good night' (I had all but given up all hope that I'd find it in Welsh in time), but what appeared in the seach but Brigyn singing a translation!! So I'm going to use a few verses from each language, and I hope that will be good.

It was boiling 0utside i the open day today - 2 hours in the midday sun was nice but a little hot to be working in it! I skyped with members of Côr Caerdydd this afternoon which wsa lovely as well. Off to practice the poem now I guess.........

No comments: