Thursday, 29 October 2009

ypdêt

Helo na! Wy heb flogio ers wythnos bellach sai'n credu - sori am ny! Dyw e ddim achos mod i wedi bod yn hynod fishi yn ddiweddar, mond bod dim byd lot gyda fi i'w ddweud, achos bod dim lot wedi bod yn mynd mlân!

Pnawn dydd Sul odd da ni Cemetery Walk yn Vega Church (chi'n ynganu fe veejee). Ath e'n itha da, odd y tywydd yn wych a digon o bobl di troi lan odd yn grêt. Ma llunie ar Picasa (linc ar y chwith) ac ar facebook, ar dudalen facebook newydd Canolfan Madog. Ewch draw i gefnogi os nag ych chi wedi yn barod!! Beth odd e odd pobl yn gwisgo lan mewn dillad cyfnod (os on nhw'n gallu) a darllen bach o hanes rhywun odd wedi'u calddu yn y fynwent, wrth sefyll ar fedd y person na. Braidd yn sbwci i feddwl amdano fe, ond odd e'n neis, ac yn ddwrnod perffeth ari gyfer e. Ar ôl dod nôl goginies myffins blueberry hyfryd (os wy'n gweud yn 'unan!) a phice ar y mân. Ath y pice ar y mân i'r rhewgell fel bod dim RHAID i fi neud rhai tro nesa ma angen nhw - dewn nhw'n syth mas or rhewgell!

Sôn am sbwci, ma Calan Gaeaf yn HIWJ mas fan hyn. Ddim yn siŵr os wy di gweud cyn hyn ond ma addurniade galôr wedi bod ambwyit' lle ers mis o leiaf, sy'n hollol ridicilys i fi, ond na ni. Wy'n itha lico bod nhw'n rhoi pwmpens a gourds (fel pwpens gyda darn tene hir yn dod mas ohonyn nhw a ma nhw'n galed ac yn amrywio mewn lliw - oren, gwyrdd, melyn ayb), a chorn a phethe felna lan, beth ma nhw'n i alw'n Fall Decorating so ma na lot o liwie'r hydref ambwyti. Ond ma addurniade Calan Gaeaf yn mynd dros ben llestri, yn gwmws fel addurniade Nadolig, lan am fis - too much bobl, too much!! Am ryw reswm ma lot o bobl mewn sywddfeydd yn gwisgo lan heddi, a wy ddim yn siŵr pam.....

Ni'n parhau i symud pethe lawr stâr (addurniade ayb yw'r mwyafrif, llunie a chlocie a phethe), ac ma'r lle yn edrych yn well bob dydd. Wy'n rili lico'n swyddfa newydd. Rhaid gweud wy erioed wedi cael sywddfa i'n hunan, a ma daf i un fan hyn a ma fe'n rili neis. Bydd e'n od gorfod mynd nol rannu sywddfa, ond oleiaf byddai'n llu siarad da pobl wedyn!!

Ar hyn o bryd dyw Evan Davis (fe a'i wraig Bet sy'n noddi'n swydd i) ddim yn dda iawn, so wy'n gobitho bydd e'n well cyn bo hir.

Cenfigen o'r mwyaf yw gwbod bod Côr Caerdydd yn Rwmani a Hwngari ar hyn o bryd. Gobitho bo chi' joio!!!

Wednesday, 21 October 2009

Symud Swyddfa part tw


Ni wedi symud mewn i'r Swyddfa newydd nawr - hwre. Gymrodd hi lot o'r dwrnod, ond o leiaf nawr ma swyddfa go iawn da fi, a sdim rhaid mynd lan y stâr hynod anniogel bob bore!!!joio. co ni lun o'r swyddfa newydd

Symud Swyddfa


Ma Canolfan Madog yn Symud i lawr llawr yn adeilad Elizabeth F. Davis. Byddwn ni dal yn meddiannu'r llawr ni arno fe nawr hefyd, ond dim yn ei ddefnyddio ar gyfer swyddfeydd. Ma 'maintenance' ma nawr yn symud y celfi trwm lawr a gobeithio bydd y ffôns wedi cysylltu erbyn diwedd y dydd. Credu'n bod ni'n gobeithio troi un o'r sdafelloedd lan lloft yn ystafell wely er mwyn i bobl sy'n dod i ymweld â'r ganolfna neu'r brifysgol yn gallu aros. M'ar llun yn dangos y before shot yn yn sdafell i ynghanol y mŵf! Ma dwst ymhobman ma bobl a ma'n achosi tishan a pheswch galôr!

Hefyd - wele luniau o Cleveland a Cholumbus ar Picasa.

Monday, 19 October 2009

Cleveland a Cholumbus

Wedi bod i Cleveland a Cholumbus penwythnos ma - lot o ddreifo!! Yrres i lan i Cleveland bnawn dydd Gwener - gymrodd hi llai o amser na'r disgwyl, 4 awr a hanner gan gynnwys sdopo am ugen munud i gal bwyd. On i'n mynd i aros gyda Chloë ffrind i Llio o'i chyfnod hi'n Iwerddon, a nes i gwrdda hi pan es i gwrdda Llio yn Columbus mewn priodas mis dwetha. Ma Cleveland yn bert o beth weles i a odd i theulu hi a'i ffrindie'n rili neis fyd.

Nos wener ethon ni am gwpwl o ddrincs gyda ffrind i Chloë. Wedyn dydd Sadwrn on ni fod i fynd i weld sights Cleveland ond ethon ni i'r farchnad, cal dishgled o goffi/te a wedyn i weld ffrindie i'r teulu a wedyn dodd dim amser i neud dim arall gan bod ni'n mynd mas am fwyd nos Sadwrn. Ethon ni i'r Great Lakes Brewin Company - cwrw hyfryd ac ymesing. Bwyd neis. Ethon ni am ddrinc ar ol ny wedy gytre.

Wedyn lawr a fi i Columbus bore dydd Sul i gasglu Lowri Sion wedyn draw i'r Gymanfa Ganu. nath y ddwy ohono ni rili joio, odd hi'n gymanfa well na'r un yn Ty'n Rhos, a lot mwy o bobl na. Odd y bos wedi gweud bydde siwr o fod agos at 300 na, ond fel arfer, fel ma'r americanwyr ma'n neud odd hi'n gorddweu. Ond odd rhwng 100 a 150 na fi'n credu. Wedi ny es i a Lowri nol i'r campws ac am wac rown y campws - odd yn ymesing iawn iawn!! waw yw'r cyfan weda i!!!

Ma'r swyddfa'n symud lawr llawr dydd Mercher a ma Cemetery Walk da ni yn Vega Church dydd Sul (Vega pronounced Veejee - eto, americanwyr a'i diffyg i allu ynganu geirie'n iawn!!)

Ta beth, na'r penwthnos a fu a'r wythnos sydd i ddod. Ma'n annwyd i dal yn hongian mlan yn anffodus a wy wir ddim am fod ma heddi, ond na ni - ma cor heno, so ma rhaid i fi fod ma rili!! tan toc...

Monday, 12 October 2009

Penwythnos Hir - Bob Evans Farm Festival

Heb flogio ers bron i wythnos. Hanner y rheswm gan bod dim byd newydd wedi digwydd i fod yn onest! Odd Penwythnos hir gyda ni penwythnos hyn gan bod y bob Evans Farm Festival. A dweud y gwir ma hi'n Columbus Day heddiw, sy'n golygu i lot o sefydliadau bod dwrnod off gyda nhw, a beth ma'r Brifysgol wedi gwneud yw symud y dwrnod off i'r dydd Gwener i gyd-fynd da'r wyl. A ma hi hefyd yn Thanksgiving yng Nghanada heddi fyd.


Co collage o lunie yn dangos golygfa o'r ŵyl i chi gael rhyw fath o flas ohono fe. Ma mwy o lunie ar Picasa hefyd. Odd yr ŵyl mlaen o'r nawfed tan yr unfed ar ddeg o Hydref. Nath hi bistilllo'r glaw dydd Gwener, odd hi ddim yn neis iawn dydd Sadwrn a wedyn dydd Sul odd hi'n hyfryd. so es i dydd SUl, a gan mod i wedi mynd ar ôl hanner dydd dodd dim angen talu - bargen!! Beth odd na odd lot o stondine gyda LOT o bethe twee iawn da nhw. Rhai stondine gyda pethe rili neis - ond wrth gwrs on i ffili prynu'r pethe odd yn yn neis chos bydden nhw byth wedi cyrradd gytre yn anffodus :( .Ond nes i joio cerdded ambwyti a gweld y llamas a'r arddangosfa cŵn defed (weles i ddim lot gan obd gormod o bobl o'n flan i). Siwr o fod yn fyw o hwyl mynd fel grwp a joio'r craic ayb, ond odd e'n brofiad diddorol. Brynes i Maple Syrup a Cider (ma'i seidr nhw fan hyn fel freshly squeezed apple juice a dos dim alcohol ynddo fe o gwbl, ond ma fe'n hyfryd ac yn lleol sy'n gwd). Gobitho bydd y maple syrup yn i gwneud hi gytre da fi!!!

Ma ymarfer cyntaf fi yn y côr heno, so nai adel i chi wbod siwd ma hwna'n mynd a beth yn gwmws y'n ni'n canu!!! Rhywbeth gan Schubert, ond sai'n cofio beth! Fi off i Cleveland penwythnos ma a wedyn nol i Columbus pnawn dydd Sul ar gyfer y Gymanfa Ganu fan na. Dishwgl mlan at y penwthnos yn barod!!!

Tuesday, 6 October 2009

Welsh Heroes

Heb sôn am hwn, sai'n credu. Ond ma cyn Faculty Fellow canolfan Madog, Benjy Davies yn cal i waith wedi'i arddangos yn y French Art Colony. Y gwaith sy'n cal i arddangos yw'r gwaith wnath e pan odd e'n Faculty Fellow a ma fe'n seiliedig ar y 100 arwr Cymreig yn ôl Culturenet Cymru (ma'u herthygl nhw ar y peth fan hyn - a ma linc o fan na i'r arddangosfa sydd, os nagych chi am ddarllen yr erthygl fan hyn!) Wy'n credu bod y graffigwaith yn rili cŵl a diddorol. Cymrwch bip a phenderfynnwch chi os ych chi'n lico nhw neu bido. Yn hoff rai i yw Grav a Gareth Edwards.

Wy newydd fod yn siarad gyda Clay Price - y Cyfarwyddwr Cerdd newydd ma yn Rio Grande. Er fy holl holi o gwmpas, odd neb yn gwybod, neu ddim am weud tho fi - bod côr cymunedol ma yn y brifysgol. Idiots. Ta beth. Nes i ebostio fe yn gweud bo fi ma a licsen i ddechre côr os nagpodd un yn bodoli'n barod a ddath e draw ma i gal chat. Boi hyfryd. Sgwn i fel byddech chi'n disgwyl i rhywun o'r enw Clay ddishgwl? Wel yn y mhen i odd rhywun ru'n seis a Chief Wiggum. NA. Rong Sioned! Odd e'n debycach i seis Olive Oyl, hihi! SO ma nhw'n ymarfer ar nos Lun 7-9pm so wy'n mynd (as if you had to ask). Neud rhywbeth gan Schubert (sai'n cofio beth nawr - mass in G minor falle?) a ymarfer pethe Nadoligaidd ar gyfer y cyngerdd Nadolig, sydd ar ddydd Sul 22 Tachwedd!!! Ma pobl yr ardal ma yn od rhaid gweud!!

Wel na ni, rhaid i fi weud bod hwna wedi'n llonni i miliyns a piliyns. hapus.

Thursday, 1 October 2009

Criw y Drindod

Co'r esboniad mewn e-bost ddaeth bnawn dydd mawrth am griw y Drindod yn tynnu mas o ddod draw.

Ma'n rhaid i fi fod yn hollol onest fan hyn a gweud bo fi yn wirioneddol hollol gytid a wedi siomi na fydd neb yn dod mas. A wy ddim ishe gwneud i neb deimlo'n wael, ond os oes unrhyw rai o'r criw odd yn mynd i ddod yn darllen hwn wedyn wy ishe iddyn nhw wybod pa mor siomedig odw i na fyddwch chi'n dod mas. On i'n dishgwl mlan yn fawr iawn at gael criw o bobl on i'n gwbod bydde'n siarad Cymraeg am un peth, ond am beth arall fydde'n fywiog ac yn llawn hwyl ac y bydden i'n gallu uniaethu gyda nhw.

Ta beth - ma gyfel i fi ffindo projest neu greu project yn hunan yn yr ardal, a nid dim ond helpu mas gyda'r criw ayb.

Achos hyn hefyd - dyw'n Nhymor y Gwanwyn i ddim mor strict. So os os unrhywun am ddod mas neu os ych chi'n dod mas o gwbl ma, gadewch i fi wybod a wy'n siŵr allai drefnu i ddod i gwrdda chi! Gadewch i fi wybod! A darllennwch yr ebost isod.

Dear all

I'm afraid that I have some bad news. I regret that the interest in the exchange programme with the prospective outgoing cohort has collapsed over the summer. I had a meeting towards the end of last week with the students to further discuss the application arrangements and procedures, but was taken aback by the general air of indifference and negativity in the room. I gave them the weekend to reconsider, to talk to their families etc., but I'm afraid that there has been no change since.

I think I mentioned before that I had suspected that one or two might have had second thoughts over the summer break, however this 'mass withdrawal' came as a complete and disappointing surprise. I'm not sure what is behind it, and in the fullness of time I will seek clarification, but I'm sensing that a 'domino effect' occurred, and that a couple of influential individuals within the group may have swayed others' opinions and intentions. Clearly this is a frustrating and disappointing situation from our point of view

I did mention that this particular cohort is a different one with a seemingly complex interrelationship. Given the golden opportunity that was presented before them, and the vibrant and glowing reports from the returning students. Having said that, there were some genuine reasons behind some individuals' decisions, in particular the current economic climate being a major and real factor, and a few with family issues.

I apologise therefore that, despite our best efforts to persuade them otherwise, it doesn't look as if there will be a cohort coming over next semester. I can only hope that this is a 'blip year' in what has otherwise been an excellent exchange programme, and that next year's students will be more appreciative of the opportunity.

I sincerely apologise for the work that has already taken place in relation to the planning of the programme for this academic year. Also the untimeliness of this withdrawal in relation to the recent appointment of Sioned Wyn at the Madog Centre. Maybe Sioned could visit us at Trinity at some point in the future in order to meet the current first year students.... I'll leave that idea with you for now.


In the meantime, best wishes to all concerned.

Cofion cynnes,

:(estyn