Monday, 30 November 2009

Advent Carol Sing

Diddorol yw'r unig air wy'n mynd i ddefnyddio ar y blog ma am y digwyddiad ma. Odd yr amgueddfa'n llawn, ond rhieni'r plant odd lot o'r gynulleidfa, sy'n beth da, ond hefyd sy'n beth gwael gan nad odd lot o bobl odd ddim â chysylltiad uniongyrchol â pherfformiwr wedi dod. Wy wedi rhoi cwpwl o lunie ar Picasa os chi'n moyn i gweld nhw.

I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn ffans o Nanci Griffith byddwch chi ddim yn gwerthfawrogi'r llunie ma....
I'r rhai ohonoch chi sydd YN ffans ohoni "Forrrd Econooooliiiiiinneeeeeeeeeeeee!!" Ewch i wrando fan hyn!!!

Nes i barco drws nesa iddo fe ddoe wrth siopa am fy anrheg nadolig i (sniff sniff feri sad!!)

twdl pip am y tro


Wednesday, 25 November 2009

Thanksgiving

Fi'n ymddeihurio mod i heb flogio ers sbel, wedi bod yn syndod o fishi!! Fues i yn Columbus dros y penwythnos yn ymweld â Lowri, ac odd Huw na hefyd. Ges i loads o loads o hwyl a ma llunie ar facebook os ych chi'n moyn gweld nhw. Odd e'n brofiad gwahanol, profi bywyd prifysgol yn yr UDA gyda'r rhan fwyaf o fyfyrwyr dan oedran - felly partïon mewn tai odd yr order of the day fel petai. Nes i a Huw hefyd gal cyfle i wylio'r rygbi mewn tafarn yng Ngholumbus, odd yn neis!!!

Sooooo ma Thanksgiving fory fi'n mynd lawr i dy merch Evelyn, sydd hanner milltir lawr yr 'ewl. Gobitho byddwn ni'n llu cerdded lawr. Ma'r hen Huwcyn yn dod lawr achos bod angen i fi fynd a fe i'r maes awyr dydd Gwener. Wy'n i bigo fe lan heno o Chillicothe, sydd bwyti awr o fan hyn a wedyn fory ni'n mynd am daith fach ambwyti'r ardal, cyn cal bwyd am 4pm. Bydd hi'n brofiad newydd i'r ddou ohonom ni, so nai adel i chi wybod fel ma hi'n mynd wedyn.

Ar ôl mynd â Huw nôl lan i Columbus dydd Gwener, ma Advent Carol Sing mlan da ni yn yr Amgueddfa dydd Sul. Fel arfer ma lot o bobl yn troi lan, so wy'n gobitho bydd e'n lot o hwyl!!

Monday, 23 November 2009

Columbus

I gadw chi'n ypdetid - fues i yng Ngholumbus dros y penwythnos yn ymweld â'r hyfryd Lowri Sion a'i ffrindiau, ac wrth gwrs mr Huwcyn Puwcyn.

Wy wedi blino heddi a mond fi sydd yn y swyddfa drw'r dydd, wy ddim yn rhagweld lot o waith cyn cael i neud, os o gwbl!! Ta beth. nai flogio am y profiad wedyn, pan fydd mwy o egni da fi!!!

Monday, 16 November 2009

Homecoming

Wel diwedd wythnos dweithaf odd dathliade Homecoming Rio Grande. Parade yn dechre am 4pm nos Wener a wedyn bwyd ar y diwedd. Gethon ni hwyl, rhaid gweud. Nath Canolfan Madog Gerdded gyda baneri Cymru a phyped enfawr o fam Taliesin (ma hi di bod yn y Ganolfan ers cwpwl o flynydde, gyda arwydd bach yn gweud Taliesin, wy'n gwbo mai nid Taliesin yw hi so cymryd mai i fame yw e falle - unrhyw un sydd a syniad gadewch wbod i fi!!)

Ma'r llunie ar Picasa ac ar Facebook i chi gal gweld. Ma'n rhaid i fi weud mod i di joio, a na'r tro cyntaf i fi weld criw o bobl o'r Brifysgol gyda'i gilydd yn joio, odd yn neis, ond trueni bod e ddim yn rhwbeth sy'n digwydd yn aml!!

Ma Dr Robert Tyler sy'n Fulbright-Robertson scholar yn dod i roi darlith i ni dydd Iau, ac ma'r wybodaeth am i ddarlith e ar grwp Canolfan madog ar facebook.

Na gyd am nawr bois!

Monday, 9 November 2009

post-Rygbi!

Wel nes i fwynhau'r gêm dydd Sadwrn rhaid gweud, er y cnalyniad gwael. Yn y pen draw, ar ôl lot gormod o ffaff ar fy rhan i, lwyddes i wylio'r gêm ar wefan y BBC!! y broblem idd, pan es i na cyn y gêm dodd dim i ddweud y bydden nhw'n dangos y gêm nage just yn neud live text updates.

Ta beth weles i ddim o'r côr yn canu, ond glywes i nhw'n amlwg iawn yn canu amthem Seland Newydd o leiaf!! Llunie gwych gan bawb o'r hwyl ar ôl y gêm, a wy'n genfigenus iawn mod heb i weld e - so wy'n gobitho bod y WRU yn darllen y mlog i er mwyn i fi weud 'gwahoddwch Côr Caerdydd nôl i ganu yn y stadiwm!!!'

na'i gyd am nawr!!

Friday, 6 November 2009

Rygbi

Wel wy am gal profiad newydd fory - wocho/gwrando ar y rygbi (dibynnu be allai ffindo!!) ar ben yn hunan a heb gwrw i gadw fi'n gall! Wy'n hyderus y byddai'n cal clywed y gêm o leiaf!

Pob lwc i Gôr Caerdydd sy'n canu cyn y gêm a wy'n jelys iawn ohonyn nhw. Ma CF1 yn Warsaw fyd, wel ar y ffordd ar hyn vn credu, a gobeithio wnawn nhw fwynhau a gwneud yn dda yn y gystadleuaeth gorawl!!!

Hefyd penblwydd hapus Ieu, dydd Sul. Ma fe'n rhannu penblwydd gyda Jamie Roberts. Hyfryd iawn!!

Monday, 2 November 2009

Tywydd ac Amser

Wel wy ffili'n deg a chredu i bod hi'n fis Tachwedd yn barod, ma amser yn HEDFAN y misoedd dwetha ma! Ma'r tywydd yn prysur oeri'n gloi iawn. Boreue yn rhewllyd ond haul yn twynnu sy'n neis iawn, ac yn bert. Ma mwyafrif y coed wedi colli'u dail i gyd erbyn hyn, er bod rhai ond newydd droi'n goch, sy'n od, ond fela na ma rhai coed sbos!! Dynnes i'r llun hyn tu fas i Ganolfan Madog ddydd Sul. On nhw wedi cal gwared ar yr holl ddail dydd gwener, a o'n nhwn garped to erbyn dydd Sul! Pert iawn rhaid gweud, er falle bach o boen!!

Ath yn clocs ni nol nos Sadwrn/dydd Sul - wythnos yn hwyrach na phawb gytre ym Mhrydain, so ry'n ni nawr nol i 5 awr o wahanieth. Odd e'n od am gyfnod achos odd yr un gwahanieth amser rhwng Arfordir y Gorllewin a ni fan hyn ag odd rhyngddo ni a Phrydain - sydd ddim rili'n neud sens, ond na ni!!

Fel chi'n gwybod o mhostiad blaenorol, odd yr addurniade Calan Gaeaf wedi bod yn mynd ar yn wic i! Wy'n siŵr bydd lot o'r addurniade lan am wythnos fach arall. Ond wy hefyd yn siwr y bydd addurniade Nadolig lan wap achos bod Thanksgiving diwedd mis ma. The Holiday Season is Upon Us....waaaaaaaaaaaaaa too much!! Wy'n dwlu ar y 'dolig ac addurniade a phopeth, ond ma dau fis ohono fe yn ridicilys - cawn wedl, nai gadw chi'n ypdêtid!!

Er mod i ddim yn lico loads o addurniade, nes i brynu dwy bwmpen dydd Sadwrn a'u cerfio nhw i roi yn y ffenestr nos Sadwrn, ma'r llunie ar Picasa a Facbook. Rhaid i fi weud bo fi'n itha impressed yn hunan da nhw, gan bo fi ddim yn artistig iawn!

Ma Gemau Rhyngwladol yr Hydref yn dechre penwythnos hyn, a co pryd i fi'n mynd i fod yn ridicilys o genfigenus o bawb gytre - yn enwedig Côr Caerdydd yn canu yn y stadiwm dydd Sadwrn hyn. Wy am wylio'r peth os wy'n gallu - ond wy ddim yn siŵr os gallai. Os unrhyw un mas na'n galli gweud wrthai lle gallai wylio'r gêm ar-lein. Wy'n gwbod allai wrando arno fe ar y radio os oes angen, ond gan bod y côr yn canu licsen i weld nhw os wy'n gallu!! Diolch!!