Thursday, 22 December 2011

Tua'r Gogledd

Heddi wy'n teithio yn y car da Angharad a Catrin lan sha'r gogledd ar gyfer priodas ffrind fory. Ma hi'n ail ar hugain o Ragfyr ac ma hi'n lawiog a braidd yn niwlog ymhobman.

Nawr falle bod hyn achos bo fi di cal hanner potelaid o win da cino, ond wy'n dwlu ar Gymru fach fel gwlad. Hyd yn oed yn llwyd i gyd yn y glaw, ma na rhywbeth arbennig amdani.

Ta beth wy'n hynod ddiolchgar nad yw'r tywydd yn wael neu ma na bosibilrwydd mawr na fydden ni'n gallu gwneud y siwrne lan (neu'r siwrne nol lawr!).

Er gwaetha'r A470 a mod i'n ishte ynghefn y car gyda'r dillad i gyd, wy'n mwynhau'r siwrne, ac nid achos y cwmni am unwaith (achos mewn gwirionedd wy'n mwynhau siwrneiau hir yn y car achos ma'n amser sing song a chat!).

So cwestiwn sda fi i chi yw beth yw'ch hoff olygfa chi o'r ffordd yng Nghynru? Dim jest oddi ar yr A470, ond un sy'n codi gwallt y gwar neu jest yn codi gwên. Ma sawl un da fi.