Friday, 18 December 2009

5 diwrnod i fynd!

Wel blantos, wy heb flogio ers wythnos dwetha, a wy'n ymddiheurio! Rhaid gweud ein bod ni di bod itha bishi dros yr wythnos ish dwetha ma, sy'n beth da! Ma llunie ar picasa o barti Nadolig truenus y Cardigan Club (12 odd na), odd e'n itha diflas, ond o leiaf odd y bwyd yn dda, a ches i gyfle i wneud chocolate log a thishsen ffrwythe. Ath y ddou beth lawr yn wych! Sy'n gwd a chysidro bo fi ddim rili yn coginio tishene'n aml, os o gwbl!!

Ta beth, byddai gytre o fewn 5 dwrnod...gobitho!! Wy'n hedfan o Cincinnati dydd Mawrth, ond wy'n mynd i Cincinnati dydd Llun rhag ofn....Ma nhw'n gweud i bod hi'n mynd i fwrw eira dros y penwthnos mewn i ddydd Llun, so jest as well bo fi'n gadel digon o amser rili!!

Byddai'n twittro'r daith gytre mwy na thebyg. Wy'n hedfan o Cincinnati i JFK i Schipol (Amsterdam) i Gaerdydd.whiw! tan toc...

Thursday, 10 December 2009

Ypdêt a Moch

Jest postiad i weud bod hi wedi dechre mynd yn rili rili or ma wthnos ma a bod y tywydd mawr yn symud mawr, gan gynnwys eira a gwyntoedd cryfion!

So wy wedi cal brechiad yn ebryn ffliw'r moch, am ddim ma yn y brifysgol. On nhw'n cynnig e a dodd dim rili rheswm i bido cal e - dim adwaith i'r pigiad sy'n gwd. On nhw'n cynnig e i bawb 19-24 a phobl 25-64 gyda salwch difrifol, so gan bo fi (JEST) yn ffito mewn i'r categori cynta, all was good.

Llai na phythefnos nes bo fi gytre - rhaid gweud bo fi'n dishgwl mlan yn fowr iawn!! Er wy'n gwbod na fydd hi'n ddolig gwyn fel ma hi'n debygol o fod mas fan hyn!!1

Monday, 7 December 2009

Nadoligeiddio

Wel wy yn y mŵd am y Nadolig nawr! Penwythnos hyn, fe es i i dŷ un o staff y brifysgol gyda Jeanne fore Sadwrn am fimosas a nibls a chinio. Bu joio yn wir. feri sifilised!! Odd hi wedi bwrw eira tam bach dros nos a odd hi'n dal i fwrw ar y ffordd draw na, ond erbyn dychwelyd odd hi di sdopo bwrw. Wedyn yn y nos ath Jeanne a fi i weld cyngerdd Nadolig Ohio Valley Symphony. Anrheg Nadolig i fi wrthi hi. On nhw'n WYCH! Nes i rili rili joio. On i wedi rhoi lifft i Jeanne, ac fe wnath i ngwahodd i i gal bwyd da hi a Lou ar ôl y cyngerdd, odd yn sypreis bach neis ac annisgwyl!!

So dwrnod bach tawel odd dydd Sul yn neud dim lot o ddim byd. Heddi - eira, cyfweliad radio am fynd mas i'r ysgolion, eira, quilt barn project - unveiling quilt barn ddim yn bell o fan hyn, odd yn itha neis. Mynd i weld y goeden nadolig yn cal i goleuo heno ar y campws - wele . So digon mlan da fi heddi!!

Hefyd - cewch weld llunie newydd ar Picasa - o'r eira a ty y fenyw on i ynddo fe fore Sadwrn.