Sunday, 28 February 2016

India?!

Dyw hi dal heb cweit sinco mewn bod ni off i India FORY. Ma'r trefniade i gyd wedi eu gwbeud ar ein rhan ni, a'r cwbl sydd angen i ni wneud yw troi lan i ddal bws am 630 bore fory!

Gan bod na gyn lleied o waith wedi bod i ni wneud (a ma hyn yn anarferol i control freak sy'n trefnu popeth fel arfer...), heblaw am ddysgu darne a phacio'n hynod o gall, ma popeth dal yn bach o freuddwyd mewn gwirionedd. Siwr bydd popeth yn dechre cico mewn pan fyddwn ni ar ein ffordd fory! 

Ni newydd orffen ein hymarfer olaf cyn mynd a'r cwbl sydd i'w wneud nawr yw neud yn siŵr bod popeth yn y cês a gosod y larwm gyfer y bore!

Friday, 5 February 2016

India!

Ddiwedd y mis bydd criw o ni o gôr CF1 ar ein ffordd i India, yn benodol i ardal Mizoram. Mae fe'i gyd yn dod o berthynas sydd gan y côr gyda chôr a chymuned yn Mizoram, drwy ein harweinydd, Eilir.

Ar hyn o bryd ma'r 18 ohonom ni yn mynd drwy'r broses o geisio cael visas i fynd. Hyd yn hyn mae tair ohonom ni wedi cael win gwrthod e-visa (heb unrhyw reswm), ac felly'n gorfod gwneud cais am visa traddodiadol (sy'n costio LOT mwy ac yn annoying dros ben!).

Ggan obeithio y bydd awb yn cael caniatâd yn y pen draw byddwn ni'n gadael Heathrow am Kolkota (via Dubai) ar 29 Chwefror am 10 diwrnod o ganu a mwynhau ym mhellteroedd India. 

Felly, tan bod bod mwy o ddatblygiade....