Wednesday, 2 May 2012

Diolch?

Wy ddim yn gwbod pryd ddechreuodd hyn ond wy'n dueddol o weud 'diolch' wrth bobl, yn hytrach na 'thank you'. Sai'n neud e i fod yn boen a fi'n cynryd bod pobl yn gwybod bo fi yn diolch iddyn nhw, er falle nad ŷn nhw'n siarad Cymraeg. Wy'n llythrennol yn gwbeud drw'r amser; os odw i'n prynu rhwbeth neu os os rhwyun yn dal y drws ar agor i fi.

Nawr fi di dechre meddwl withe, odi pobl yn meddwl bo fi'n bod yn rŵd neu'n od? Neu os da bobl yng Nghymru ddigon o grap ar y Gymrag i wbod mai 'diolch' yw 'thank you'?

Os na rywun arall yn neud hyn? A beth y'ch chi'n meddwl…rŵd/od neu dim problem o gwbl?