Tuesday, 30 March 2010

rhwng dau wylie!

Os ych chi wedi bod yn dal y'ch anadl yn aros i fi flogio ar ôl dod nol o Sgïo ac yn poeni mod i heb wneud rol dychwelyd ac yn meddwl "o na ma hi wedi cal niwed mowr"....Worry no more ffrinidiau, wy wedi cyrradd nol yn saff! A hynny heb gwympo unwaith (sai'n siŵr shwd nes i fanijo na, ond na ni!).

Nai ddechre da'r gwesty - Stowe Mountain Lodge. (Llun ohono o'r tu fas wedi'i oleuo). Cystal, os nad gwell na'r wefan. Bar a bwyty hyfryd (os braidd yn ddrud), diodydd blasus dros ben - cwrws lleol hyfryd a choctêls amrywiol a blasus iawn. Bwyd hyfryd bob noson, ta ble on ni, yn enwedig Lamb Gnocci y noson gyntaf ym mwyty Solstice yn y Gwesty, a Veal y noson olaf yn y Cottage, jest ar bwys y gwesty.

Digon am y bwyd, at y sgïo. Wel odd e'n real eira'r gwanwyn. Lot o slwsh, twym i sgïo a sawl sawl sawl cawod o law yn anffodus. Wedi gwario LOT o arian ar basys ar gyfer y liffts (mwy na warion ni'n heiro sgïs) am 6 dwrnod, nethon ni sgïo 5 dwrnod. Ni fu sgïo ar y pedwrydd diwrnod achos odd hi'n bwrw glaw, ac wedi gwneud ers y noson cynt, ac odd cyflwr yr eira'n afiach. Odd na rhai pobl ar y piste, ond skischool on nhw rhan fwyaf. Y pumed dwrnod (sef dydd Iau) odd y dwrnod gore o sgïo, odd yr eira mewn cyflwr da iawn, odd hi'n or (gwyntog ofndaw!!) ac fe sgïon ni lot y dwrnod ny. Yn anffodus, y dwrnod ola odd y gwaetha. Nawr er bod cyflwr yr eira ddim wedi bod yn dda iawn a'r sgïo di bod yn anodd iawn, a ddim wastad yn bleserus fe nethon ni joio. Bydden ni'n mynd nol na, ond byth mor hwyr yn y tymor. Wy'n credu bydden i'n ystyried yn ddwys cyn mynd i sgïo mor hwyr yn y tymor unrhywle a dweud y gwir, gan i bod hi wedi bod mor anodd.

Ta beth, bu joio. A wy'n ych clywed chi'n gofyn "Ond beth nethoch chi ar y dwrnod lle na fuoch chi'n sgïo?" Wel wedai tho chi, fuon ni yn ffatri gyntaf Ben and Jerrys odd tua 20 munud i lawr yr hewl. Nid y prif ffatri yn Burlington, ond un fach sy'n cynhyrchu 2 flas ar y tro. lysh. Odd hi'n free scoop day, so hufen ia a thaith o gwmpas y ffatri am ddim! Am lunie o bob man, ewch i facebook.com/sioden fel yr arfer!

Amser hyn wythnos nesa, bydda i'n mynd ar fy ffordd fach i Cincinnati i gaslu Cerith o'r maes awyr, ac amser hyn wthnos i fory byddwn ni ar ein ffordd i Eforg Newydd, a sdim un o ni'n gallu aros!! Ma na playlists ar gyfer y daith a phopeth yn planned, joio!

I gwpla - fues i'n meddwl ar y ffordd nol o Stowe, sawl talaith odw i wedi bod ynddi hyd yn hyn, a sawl un byddai wedi bod ynddyn nhw erbyn gadel. Hyd yn hyn allai dicio off (gan gynnwys, am nawr, taleithie wy wedi bod yn y maes awyr yn unig...) Ohio, New York, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Georgia, Michigan, West Virginia, Virginia, Kentucky, Pennsylvania. Sy'n gwneud 12. Not bad am 9 mis rili (Efrog Newydd a New Jersey 10 mlynedd yn ôl).

Pan fydda i a Gwenllïan Haf yn teithio o gwmpas y wlad, bydd fformat y Blog yn newid, i gynnwys
  1. Map o'n taith ers y blogiad diwethaf
  2. Cyfanswm milltiroedd hyd yn hyn
  3. Taleithiau
Plys pethe erill - plîs gadwch goment i weud beth arall licech chi i ni gynnwys. Falle pa gan sydd wedi bod ar repeat gyda ni yn y car ayb. ma 2 fis da chi - GO!!!

Thursday, 18 March 2010

Bant a fi!

Wel co ni te, ma'r dwrnod di dod - SGÏO!!!! shoop shoop shoop! Wedi siarad gyda Mam bore ma, on nhw ar fin mynd ar yr awyren yn Amsterdam i hedfan i Boston. Fi yn gwaith drw'r dydd, dim i'w wneud braidd, wedyn off a fi lan i Columbus heno i hedfan i gwrdda nhw yn Boston fory! Fel ych chi siŵr o fod wedi dyfalu - wy'n rili egseitid! hah! Ac ar ben y cyfan oll, wedi i fi ddod nol, mond jest dros wythnos fydd nes bo fi'n mynd i Efrog Newydd, bargen!!

Nes i neud pice ar y mân nithwr ar gyfer y daith fory (gyrru o Boston i Stowe). a wy di cal unbore ma a ma nhw'n siwpyr blasus!! DIshgwl mlan i fyta mwy nawr!! Ar y daith fory byddwn ni'n pasio hebio Salem, so wy'n credu falle dylsen ni sdopo na, jest so say we did like! joio

Di mwy i'w weud nawr, ond hwyl fawr. Falle nai gadw chi'n ypdetid via twitter.com/sioden so cadwch lygad! otherwise, welai chi'r ochr draw yn saff a dal mewn un pishyn gobitho. a plaster cast is NOT the attire of choice in NYC!

Tuesday, 16 March 2010

dim i'w wneud a lot o gyffro


Wi mor egseitid am fynd i sgïo dydd Gwener, co chi lun o'r ylgfa wrth gerdded nôl o'r slopes un noson a wedyn fi a Llill (fy annwylaf chwaer Y Gwenllïan Haf!) ar lifft sgïo, y ddau yn Les Gets yn 2007. joio!

Nes i zumba neithiwr, y tro cyntaf i fi fynd ar nos Lun, a'r tro cyntaf i fi neud dwy noson ar y trot, odd e'n itha anodd ar yn shins i (crimog yw shin yn Gymraeg - who knew?!)

So mas am fwyd heno gyda menyw sy'n gwneud y cwrs Cymraeg da fi, ddim yn sicr le ni'n mynd, ond ma fe yn Jackson rhywle!! Wedyn bach o baco a neud yn siŵr bod popeth wedi'i olchi fi ishe mynd da fi! Wy'n credu bod popeth yn lân, wy wedi bod yn itha trefnus whare teg i fi! Dal heb benderfynnu os os angen/os odw i am ddefnyddio'r sdwff gwrth-ddŵr ar yn ddillad newydd i.....Ma nhw o safon uchel so sai'n credu bod ishe. Hefyd sdim rili lle addas i wneud. Ffili neud yn y garej achos bod y furnace na, a ma'r anifeilied yn byw na. so bydde rhaid i fi neud e tu fas wedyn hongian nhw yn y tŷ rhywle, achos yn ogystal â bod gartref i'r anifeilied ma'r garej yn drewi! pwff. Na ddigon am nawr

Monday, 15 March 2010

trethi, sgïo a rygbi

Wel ma hi'n ddydd Llun unwaith eto, ac unwaith eto wy yn y gwaith heb ddim byd i'w wneud! Diflas. Ma angen i fi wneud Tax Return, ond wy'n hynod o conffiwsd, a wy'n siŵr ych bod chi i gyd yn cytuno mai nid dydd Llun yw'r diwrnod gore i wneud trethi!

So dydd Sadwrn fues i lan yng Ngholumbus yn siopa am ddillad sgï, wel am ffaff. Odd rhestr o bwyti naw mil chwe chant saith deg tri o siope da fi lle falle bydde dillad sgïo. On i wedi ebsotio lot ohonyn nhw dydd Gwener i weld os odd dillad ar ôl da nhw, ac odd lot wedi ateb yn gweud bod braidd dim da nhw rhagor. A na beth odd stori yn y mwyafrif o'r siope es i iddyn nhw. Wel erbyn 5 o'r gloch, on i wedi cal digon ac ishe mynd gytre, rol dreifo rownd Columbus i gyd a wedi bod mewn cannoedd o siope (OK falle on i wedi bod mewn 10), so Aspen Board and Ski odd y siop ola. Odd y siope erill wedi bod yn siope chwaraeon, ac odd hon yn siop sgïo arbennigol (yn amlwg), a lo and behold, odd na bethe na odd yn ffito fi!! So wy wedi cal trowsus sgïo lime green a gan fod sêl yn y siop benderfynnes i gal siaced hefyd, un borffor. Lysh. Ac achos y sêl, mond $200 odd y ddau gyda'i gilydd, sy'n fargen. Ma nhw'n safon uchel fyd, so wy'n hynod hapus!! Byddai bant lan i Columbus nos Iau, hedfan i Boston fore Gwener yn gynnar a chwrdda Mam a Dad fan na, wedyn drefio lan i Stowe, Vermont. Fi ffili aros, fel y'ch ch wedi dyfalu ma'n rhaid!!!

Gan mod i wedi GORFOD mynd i chwilio am ddillad dydd Sadwrn, fe wnes i benderfynnu peidio gwylio'r rygbi nes dydd Sul. A lwyddes i i beidio a gweld y sgôr cyn gwylio'r gêm. Gytid, ma'n rhaid gweud, ond na ni. Ma'n edrych yn gynyddol debygol bod Ffrainc yn mynd i gipio'r gamp lawn, ond os (gwae pawb) wnewn nhw golli, bydd hi'n tie rhyngddyn nhw ac Iwerddon (ow yw Iwerddon yn ennill yn erbyn yr Alban) ac wedyn yn dibynnu ar bwyntie wedi'u sgorio. diolch i dduw, dos dim modd gall Lloegr ennill y bencampwriaeth! whiw. Byddwn ni ar y slopes ddydd Sadwrn, gyda gobeth. Wy'n confinsd bod Cymru wedi bod mor amrywiol leni achos mod i ddim na i weiddi abiws! ond na ni, blwyddyn nesa bois!

Na'i gyd sda fi i weud, ar wahan i - 22 dwrnod nes Efrog Newydd bois!!!

Thursday, 11 March 2010

Amser blogio unwaith eto

Wel co ni'r blode bach cynta i ymddangos yn y patshyn o dyfiant o flaen yn fflat i. Saffrwm pert. Dydd Sadwrn dwetha odd hyn, a wy'n credu bod rhai melyn wedi dechre ymddangos erbyn hyn fyd, ond rownd cornel y tŷ so bydd yn rhaid i fi fynd i ymchwilio!

Wy wedi bod yn itha bishi yr wythnos ddiwetha ma. Nes i gynnig helpu Plaid mas, gan mod i'n methu gwneud y canfasio arferol, so wy wedi bod yn cyfieithu iddyn nhw, ac yn teimlo braidd yn hunangyfiawn am y peth! Ha! Na, rili nes i fwynhau gwneud, ac ma'en un ffordd o wybod y polisïau tu fewn tu fas!!

Wy hefyd wedi bod yn edrych ar ôl fy Amish Cinamon Bread, neu Friendship Bread. Ma fe'n gwitho fel hyn. Ti'n cal bag ziplock wrth ffrind gyda'r starter ynddo fe. Dros gyfnod o ddeg diwrnod ti'n neud yn siwr bod ti'n gadael yr aer allan o'r bag os os peth yn mynd mewn, ychwanegu fflwr, siwgr a llath iddo fe unwaith ac ar y degfed dwrnod ti'n coginio fe. Nithwr odd y degfed diwrnod. Beth ti'n neud yw ychwanegu mwy o lath, fflwr a siwgr a wedyn rhoi un cwpan mewn pedwar bag a'u labeli nhw i roi i ffrindie. Gyda beth sydd ar ôl ti'n ychwanegu mwy o gynhwysion ac yn i bobi fe am bwyti awr. Na beth nes i, a nawr, yn y rhewgell da fi am dwy dorth fowr o fara sinamon. Nath un dorth adel tamed bach ar ol yn y tin, so odd rhaid i flasu fe, odd e'n hyfryd pyfryd. Sen i'n gallu hala peth o'r starter gytre, bydden i yn!!! Bydden i'n rhoi'r rysait fan hyn, ond sdim pwynt heb y starter, a fel ma'r cyfarwyddiadau'n gweud 'Nobody but the Amish know how to make the starter', so na ni!!

Digon am fwyd a bywyd gwyllt am nawr! Ath y Cino Gŵyl Ddewi dydd Sadwrn dwetha yn iawn. Odd yn band yn wych, ond ethon nhw mlan lot yn rhy hir i'r hen bobl, ond catch 22, on ni'n talu digon iddyn nhw ac on nhw a'u gwragedd yn cal byta am ddim, so odd rhaid iddyn nhw ganu am fwy na 15 munud! Ta beth, fe ath y noson, ac wele ma da fi fideo o'r band (ar y gwaelod). On i'n impressed iawn da nhw rhaid gweud. Band Bluegrass, a wy wed penderfynnu nawr mod i'n lico bluegrass (sy'n beryglus gan mod i'n llu prynu unrhywbeth wy'n moyn oddi ar iTunes, wps!) Sy'n lot mwy na allai weud am y bwyd! Na ddigon. Fe ath e, a dodd e ddim yn RHY boenus!

Wel na ni am nawr, dim mwy i'w ddweud. Ond bod 26 dwrnod nes Eforg Newydd a mond WYTH dwrnod nes mod i'n mynd i sgïo. hiiii!!!

Friday, 5 March 2010

mis Mawrth yn barod!

Wel co ni wedi cyrradd ms Mawrth yn barod! Ma amser yn mynd yn itha cloi nawr! Pythefnos i nawr bydda i a Mam a Dad wedi cyrraedd Stowe Mountain Lodge, a falle hyd yn oed yn cal sgïad fach!! A wedyn pythefnos ar ôl ny, fi a Cerith yn mynd i Efrog Newydd am gwpwl o ddyddie!! Rili egseitid am y ddau beth. Os os da unrhyw un unrhyw tips am Efrog Newydd, lemme have it. Ar hyn o bryd ni wedi trefnu mynd i Lliberty ac Ellis Island ac i weld Avenue Q. Ni'n moyn mynd i weld y Brooklyn bridge a'r sights i gyd. Gadewch goment neu ebostiowch fi gydag awgrymiade o lle i fynd!

Prif bwrpas y postiad ma yw hyn: Wy wedi bod yn edrych nol dros fy mlogio ers i fi gyrradd, a wy'n sgwennu llai a llai bob mis, so wy'n mynd i rili trial sgwennu o leiaf ddwywyaith yr wythnos, cyn belled a bod RHYWBETH da fi i weud!!

Wy wedi bod mewn dosbarthiade 4th grade (plant 8/9 oed fi'n credu) ysgolion Gallia Local dros yr wythnose diwethaf yn gwneud sesiynau ar Gymru gyda'r plant. Siarad am dreftadaeth, hanes a'r iaith yn bennaf. Ma'r plant i gyd wedi bod yn mwynhau dysgu shwt i gyfri i 10 yn Gymrag a dysgu lliwie'r enfys a chyfarchion yn Gymrag. A ma nhw'n RILI dwlu ar y faner! Gobeithio y byddwn ni'n gallu mynd nol i'r ysgolion o fewn y misoedd nesaf i gael rhy fath o follow up.

Nes i gwyno wthnos ma ar Twitter (ac i Morgan yn uniongyrchgol), nad on i'n gallu helpu gydag Ymgyrch y Blaid leni. Wy fel arfer yn gwneud gyment a galla i, a rhaid cyfaddef ers gadel Aber wy ddim wedi neud cyment, ond wy wastad yn helpu dosbarthu ayb. So ges i ebost gan y prifweithredwr yn gofyn fasen i'n gallu cyfieithu/prawfddarllen. Wel gan bod dim lot fawr da fi i wneud mas ma ar hyn o bryd, gytunes i gyfieithu, so na beth wy'n neud ar hyn o bryd yw cyfieithu i'r Blaid, rili twmlo felse fi'n helpu nawr! Braidd yn anodd mynd nol mewn i'r swing o gyfieithu, yn enwedig pan ma terme technegol yn ymddangos, ond wy'n neud yn oce wy'n gobitho.

Ma hi wedi troi'n braf erbyn hyn, dylse'r penwthnos fod yn bert iawn. Dyw hi ddim yn dwym iawn to, ond wy'n siŵr eiff hi'n itha twym yn itha cloi cyn bo hir. Ma hi'n Ginio Gŵyl Ddewi ein hardal ni nos fory. So yn Oak Hill erbyn 9am bore fory i helpu addurno'r neuadd, wedyn nol erbyn bwyti 5:30 ar gyfer y cinio. Fi sy'n arwian y canu, eto! Fi yn dishwgl mlan a wy wedi dod i fwynhau'r arwen busnes ma tamed bach!! woch owt weda i!!!

O a cyn i fi anghofio - PENBLWYDD HAPUS I DAD aka Wyn aka Mr Situation!xxx