Sunday, 14 June 2015

Diolch

Wel ma'n her i wedi dod i ben (ers dros wthnos bellach), a on i ishe diolch i bawb nath wneud cyfraniad ac atgoffa unrhyw un sydd heb bod dal cyfle i wneud!

Wy'n gobeithio gwneud yr her eto flwyddyn nesaf, felly os oes unrhyw un awydd ymuno da fi, allen ni wneud gyda'n gilydd! 

Wy wedi codi dros £200 erbyn hyn, beth am drial cyrraedd £250...?!

Co'r cyfeiriad rhag ofn https://www.justgiving.com/sionedwyn

Diolch to!

Wednesday, 3 June 2015

Dyddiadur dŵr diwrnod 9

Bron a bod na! Mond un dwrnod cyfan arall ar ôl, wedyn dydd Gwener am 5pm gaf i ifed be fynna i! (Sef gwin gyda raclette iym). Wy wedi llwyddo codi dros £200 rhwng beth fydda i'n cyfrannu fel y running total a chyfraniadau hael iawn fy nghyfeillion a nheulu. 

Ma hi yn wir wedi mynd yn haws wrth i'r amser fynd yn ei flan, a wy di dysgu bo fi yn ddigon hapus i fynd mas am bryd o fwyd heb yfed (odd dydd Sul yn brawf da o na); ma gormod o ddŵr yn gallu rhoi pen tost; weithie sdim ots os nagych chi'n ifed, ma bwyd yn gallu bod yn ddrud heb win!

Dyw'r dŵr i hunan heb fod yn ddiflas, sef beth on i'n poeni fydde'n digwydd, ond ma na adege lle wy wirioneddol wedi moyn gwydred o win neu gin. Erbyn hyn ma'r cravings di newid i rai am ddishgled neis o de! Bron â chael yn nhemtio i barhau â'r her, ond ma'n siŵr na wnaf i. Ond fe fydda i'n sicr yn gwybod y galla i ymwrthod heb alcohol neu gaffine am gyfnod os odw i ishe.

Felly onwards and upwards, dau ddwrnod gwaith ac un noson i fynd! Woop.  

Sunday, 31 May 2015

Dyddiadur dŵr diwrnodau 5 a 6

Dau ddiwrnod eithaf gwahanol. Dydd Sadwrn, diwrnod o sdeddfod, beth arall?! Ac yn goron ar y cwbl gig Cowbois a Bwncath ym Mhentyrch. Fel bob tro odd y Cowbois yn wych, ac er nad on i di clywed am Bwncath on nhw'n ffab fyd, ac odd llais y prif leisydd yn gyfarwydd.  Eto, gyrrais, ac rodd arogl y cwrw yn itha deniadol, ond odd hi ddim yn rhy anodd ymwrthod. Wedi gweud hynny, pe bai fi ddim yn gyrru basen i wedi cael rownd o ddiodydd (£12) felly dyna fyddai'n ychwanegu at y cyfanswm. 

Dydd Sul wedi trefnu mynd i Bully's am ginio hwyr. Er y bydden i wedi yfed, basen i ddim wedi mynd heddi pe bai fi ddim yn gwneud yr her ma. Ac am y rheswm honno wy ddim am ychwanegu dim at y cyfanswm heddi...gobitho bo chi'n deall! I dreulio amser bore ma pobais i ddwy dorth - un o fara gwyn
ac un arall o fara soda. 
Llwyddiant ysgubol oedd y ddwy rhaid dweud. A wnaeth y bara gwyn ddim cymryd cymaint o amser ag on i'n meddwl y base fe!

Running total £27

Friday, 29 May 2015

Dyddiadur dŵr diwrnod 4

By far and away y dwrnod anodda hyd yn hyn. A hyn o gyd achos diwrnod horibl yn y gwaith. Wedi cyrradd mewn erbyn 730 i orffen toreth o waith, on i'n meddwl bod popeth ar ben erbyn 3. Ond na. Odd na fwy. Stori hir ddiflas yn un fer, bydde gwydred ne ddau o win wedi mynd lawr yn dda iawn heno. Ond na, llwyddwyd i beidio, rywsut!

Dyna'i gyd am heno, least said am heddi the better really. Dim i'w ychwanegu at y running total so...

Running total £15

Thursday, 28 May 2015

Dyddiadur dŵr diwrnod 3

Newydd ddod nol o gig Phalcons, HMSMorris a Georgia Ruth yn Clwb Ifor Bach. Ma'r gig yn haeddu postiad ei hunan achos odd pawb yn wychwychwych. Lot o sdwff newydd cŵl iawn. 

Ond nes i lwyddo ar jest dŵr. Bydde peint wedi bod jest y peth. Ond rodd hi'n dro i fi yrru i'r gig felly mond un drinc bydden i wedi cael felly wy am ychwanegu £3 i'r running total. 

Odd heddi'n bach o sdrygl gan bod gwaith yn hollol manic ar hyn o bryd. Sôn am ny, ma hi'n amser mynd i'r gwely, gwaith yn gynnar fory!

Running total £15

Wednesday, 27 May 2015

Dyddiadur dŵr diwrnod 2

Pryd arall o fwyd mas (da'r côr tro ma) a llwyddiant eto. Sdicio at y dŵr. Ma hi wir am fod yn her i fi, allai weld na (on i'n gwbod o'r dechre!!) ond fi'n benderfynnol o lwyddo. Ma'n debygol y basen i wedi gwario tua £6 arall heno ar fŵs.

Daeth y pecyn gan yr RNLI drwyddo heddi. Ma na un cyfarwyddyd mewn na sy'n gweud os odw i ishe 24awr 'off' bo fi'n gallu cyfrannu £24. Wel wy am weud nawr NAD ODW I AM WNEUD NA! I fi, rhan o'r her yw bod e am gyfnod dilynol o 10 dwrnod. Felly dyma fi'n cyfri lawr nes 5pm ar 5 Mehefin!

Running total £12

Tuesday, 26 May 2015

Dyddiadur dŵr diwrnod 1

Wedi dod i ben y diwrnod cyntaf o yfed dim ond dŵr. Dim y dwrnod hawdda i ddechre gan bod ni di mynd mas am fwyd i ddathlu penblwydd fy ffrind da, Llinos i Steak of the Art. Ond er bod fy nghyfeillion wedi ordro gwin (a bydden i'n dishgwl dim llai!) fe wnes i ymdopi'n iawn! 

Wy wedi penderfynnu cadw trac o faint bydden i wedi gwario ar noson a wedyn cyfrannu'r arian yna at yr achos. Wy'n tybio y bydden i wedi rhannu'r gwin gafoss ei archebu ac felly wy am dybio y bydden i wedi gwario tua £6 ar gyfran o'r gwin heno. 

Dyma brawf mai ond dŵr ges i heno (a bod y bwyd yn hyfryd!)


Running total £6

Monday, 25 May 2015

Dyddiadur Dŵr

Fory fe fydda i'n dechre ar her yr RNLI i yfed dŵr yn unig am 10 diwrnod. I'r rheiny ohonoch chi sy'n yn nabod i, byddwch chi'n gwbod bod hyn am fod yn her i fi gan mod i'n mwynhau gwydred o win nawr ac yn y man! Felly fe fydd hon yn wir her i fi, hyd yn oed os ydych chi'n credu na fydde hi'n her i chi!! 

Felly os ydych chi am fy noddi i, bydden i'n gwerthfawrogi'n fawr iawn! Dyma'r ddolen i gyfrannu - http://www.justgiving.com/sionedwyn. Croeso i chi wneud cyn neu ar ôl i'r cyfnod ddod i ben, os odych chi ishe prawf y bydda i'n gwneud. A diolch i'r rheiny ohonoch chi sydd eisoes wedi cyfrannu!

Tuesday, 24 February 2015

Recommendations

We take recomendations all the time. Usually from peope we trust. But we also often take them from strangers. Namely waiters in reataurants. Tonight I'm sitting by the bar in a bar/eatery in Bethnal Green on my own. My waitress asked me what I wanted to eat and I said that I couldn't decide between the mutton and the pig cheeks. Without hesitation she recommended the pig cheeks. They were DIVINE. Amazing soft and tender meat with huge borlotti beans. A real midweek treat for me and myself. 

A little while later a man sat down next to me at the bar and asked a different waiter what he recommended. He jumped at the chance to recommend the sweetbreads and the  mutton. At this point I felt cheated. And then I thought about it. Why exactly did I feel like that? I'd asked a question of a complete stranger and trusted her answer, and was very happy with the result, and as far as I can twll, the man next to me was equally as satisfied. 

It's funny really how we trust a complete stranger to choose our food for us sometimes. And it's always so good when it pays off. 

By the way I'm in Mission in Bethnal Green, and the food is amazing. Try the pig cheeks. And the cheese board...