Sunday, 14 June 2015

Diolch

Wel ma'n her i wedi dod i ben (ers dros wthnos bellach), a on i ishe diolch i bawb nath wneud cyfraniad ac atgoffa unrhyw un sydd heb bod dal cyfle i wneud!

Wy'n gobeithio gwneud yr her eto flwyddyn nesaf, felly os oes unrhyw un awydd ymuno da fi, allen ni wneud gyda'n gilydd! 

Wy wedi codi dros £200 erbyn hyn, beth am drial cyrraedd £250...?!

Co'r cyfeiriad rhag ofn https://www.justgiving.com/sionedwyn

Diolch to!

No comments: