Thursday, 10 December 2009

Ypdêt a Moch

Jest postiad i weud bod hi wedi dechre mynd yn rili rili or ma wthnos ma a bod y tywydd mawr yn symud mawr, gan gynnwys eira a gwyntoedd cryfion!

So wy wedi cal brechiad yn ebryn ffliw'r moch, am ddim ma yn y brifysgol. On nhw'n cynnig e a dodd dim rili rheswm i bido cal e - dim adwaith i'r pigiad sy'n gwd. On nhw'n cynnig e i bawb 19-24 a phobl 25-64 gyda salwch difrifol, so gan bo fi (JEST) yn ffito mewn i'r categori cynta, all was good.

Llai na phythefnos nes bo fi gytre - rhaid gweud bo fi'n dishgwl mlan yn fowr iawn!! Er wy'n gwbod na fydd hi'n ddolig gwyn fel ma hi'n debygol o fod mas fan hyn!!1

1 comment:

Catrin said...

O ti'n wrong! Roedd hi'n Dolig gwyn! What's the chances!


Falch i glwyed ti nol yn saff. Dal yn oer mas fyna? Dechre twymo fan hyn o'r diwedd a'r ia yn dechrau toddi.

Spk swn! xxx