Wednesday, 21 October 2009

Symud Swyddfa part tw


Ni wedi symud mewn i'r Swyddfa newydd nawr - hwre. Gymrodd hi lot o'r dwrnod, ond o leiaf nawr ma swyddfa go iawn da fi, a sdim rhaid mynd lan y stâr hynod anniogel bob bore!!!joio. co ni lun o'r swyddfa newydd

1 comment:

Cerith said...

swyddfa newydd yn edrych yn lovely!! ife swyddfa i ty yn unig iw e?! Homely dros ben!! Smo'r link yn gwitho i agor y llun o'r hen swyddfa yn fowr, ond fin siwr bod yr un newydd yn neisach!