Wednesday, 21 October 2009

Symud Swyddfa


Ma Canolfan Madog yn Symud i lawr llawr yn adeilad Elizabeth F. Davis. Byddwn ni dal yn meddiannu'r llawr ni arno fe nawr hefyd, ond dim yn ei ddefnyddio ar gyfer swyddfeydd. Ma 'maintenance' ma nawr yn symud y celfi trwm lawr a gobeithio bydd y ffôns wedi cysylltu erbyn diwedd y dydd. Credu'n bod ni'n gobeithio troi un o'r sdafelloedd lan lloft yn ystafell wely er mwyn i bobl sy'n dod i ymweld â'r ganolfna neu'r brifysgol yn gallu aros. M'ar llun yn dangos y before shot yn yn sdafell i ynghanol y mŵf! Ma dwst ymhobman ma bobl a ma'n achosi tishan a pheswch galôr!

Hefyd - wele luniau o Cleveland a Cholumbus ar Picasa.

No comments: