Monday, 27 July 2009

amish, tywydd, stwff

Sai'n credu bo fi wedi gweud unrhyw beth am yr Amish yn yr ardal, nage bod lot fowr i weud, ond wy ddim yn credu bo fi wedi gweud dim! Wel ma na boblogaeth itha mowr ohonyn nhw yn yr ardal (dim cyment â ny reit o nghwmpas i, ond ma nhw ambwyti). Wy ddim yn gwbod lot amdanyn nhw, ond wy'n gwbod bo nhw ddim yn defnyddio unrhyw dechnoleg modern, ma nhw'n gwsigo'n syml iawn, a ma nhw'n teithio ambwyti mewn ceffyle a thrapie. Dy'n nhw ddim yn mynd yn gloi iawn, ac yn aml dyw'r trap neu'r 'buggy' efl ma nhw'n galw nhw mas fan hyn, ddim yn edrych yn saff iawn i fi!! Wel fi'n siwr allech chi neud ych ymchwil ych hunan i'w credoau nhw ayb os ych chi'n moyn, on i jest moyn gweud i bod nhw ambwyti'r lle ma!


Odd y tywydd penwthnos ma yn ofnadw! On i wedi bwriadu treulio lot o amser mas tu fas yn bolaheulo yn y man bach tu fas i'r fflat ffindes i penwthnos dwetha, ond ar ôl bod i siopa yn Kroger yn Jacskon dydd Gwener (LOT LOT gwell na'r llefydd o gwmpas fan hyn, popeth yn neisach) odd hi'n overcast erbyn bo fi nol. Wedyn nath hi fwy neu lai bwrw glaw drw'r penwthnos, neu odd hi rhy lyb a rhyw dywyll i fynd mas ta beth odd bach yn annyoing a gweud y gwir!

Wy wedi cal y cêbl i'r laptop erbyn hyn, so wy wedi bod yn llwytho llwyth o bolediadau oddi ar iTunes. Yn anffodus dyw podlediad C2 Radio Cymru ddim yn hynod o dda. ma ishe i fi whilo am 'gwrando eto' ar raglenni radio Cymru wy'n credu. Wedi bod yn mynd mewn i'r Archers (siwr bod Mam yn browd) a pethe fel Point of View David Attenborough a chomedi gan Radio 4 a channel 4. Ma'n neisach na wocho'r tledi drw'r amser a ma rhai o nhw'n rili ddiddorol/doniol!

---------------

Hi there! Unfortunately, nobody reads this in English I don't think so I'm not going to bother translating, unless you want me to. Please leave a comment or send me and email or anything if you do read this in English!

No comments: