Saturday, 18 July 2009

Amryw bethe!

Es i weld Harry Potter nithwr - odd e'n wych!! Definately werth mynd i'w weld e, a falle elen i 'to hyd yn od! Fues i hefyd lan yn Tyn Rhos (5 munud o wâc lan) a thynnu llunie o'r fynwent ac o'r capel ac o'r bywyd gwyllt ar y ffordd lawr (http://www.facebook.com/album.php?aid=49130&id=309601010&ref=mf). Wrthi'n siarad da Gwenllïan a Ieu ar Skype ar hyn o bryd tra bod Mam a Dad mas yn galifanto!! Ma mwy na dim ond y llunie na wedi mynd lan so ewch i gal pip os chin gallu!! (Y llun yw'r machlud ar y ffordd nol o weld HP nithwr). Gadewch i fi wybod os bydd well da chi weld y llunie ar flickr neu ar y blog yn hytrach na facebook!!

Went to see HP6 last night - it was amazing!! Definatley worht seeing, and might even be worth seeing again!! Also walked up to Tyn Rhos church this morning and took some pictures of the cemetary and the wildlife on the way back down (http://www.facebook.com/album.php?aid=49130&id=309601010&ref=mf). Skyping with Gwenllïan and Ieu at the moment, whilst Mam and Dad are out galivanting!!! Go see the facebook pictures, there are more of the area there as well. (the pic is of the sun setting on the way back from watching HP last night). Let me know if anybody wants me to put pictures on Flickr or on the blog instead of on facebook!!

No comments: