Tuesday, 14 July 2009

Penblwyddi!

Jest postiad bach cloi i weud Penblwydd Hapus hwyr i Gwenj, a Phenblwydd Hapus i Gwenllïan a Cnob heddi!!! joiwch y dathlu!

Ma prawf gyrru da fi am 1pm a wy ddim yn dishgwl mlan - waaaa!!

No comments: