Wednesday, 1 July 2009

Washington - Diwrnod cyntaf yr Wyl

I ddechre nai weud peth am y daith lawr. Saith awr a hanner yn y car gan gynnwys sdopio dwywaith. Amser da iawn sen i'n gwed - bwyti 400 milltir. Ffindo'n ni'r ffordd yn hawdd gyda help google maps a GPS! Bwyd a drinc bach yn y bar ar ôl cyrraedd nithwr wedyn gwely i ymlacio cyn heddi!! Odd hi wedi bwrw glaw yn ofnadw nithwr a ry ffordd felly on i'n creosi bysedd y bydde hi'n braf heddi! Un broblem - wy wedi tynnu lot o lunie, ond wy ddim wedi dod â'r cebl sy'n cysylltu'r camera gyda'r laptop, so bydd rhaid i chi aros nes dydd Mawrth cyn i chi weld llunie (dim gwaith dydd Llun achos Independance Day dydd Sadwrn), ond cadwch lygad!!

Odd hi'n braf heddi! Yn ferwedig ond ddim yn rhy glos. Nai roi run through o'r dwrnod i chi, achos os af i mewn i ormod o fanylder byddai ma drw'r nos!

Odd y lle'n agor am 11am (popeth am ddim gyda llaw sy'n grêt), ond on ni na bwyti 10.30am yn dishgwl ambwyti. Ar ol cerdded ambwyti tam bach nethon ni ffindo Menna Morgan o'r Llyfrgell Genedlaethol yn y babell Gwreiddiau Cymraeg. Wrth gerdded ambwyti glywes i, wedyn wels i Gai Toms yn canu Sunshine Dan (fideo da fi), odd yn od ond yn cwl ar yr un pryd! Odd Jeanne yn gwneud cyflwyniad gyda David Ambrose m 12.30, odd yn wych ac yn rili ddiddorol. Ma llais David Ambrose yn rili dda ac yn ddwfn.

Wedyn gethon ni gino a gwylio SiânJames yn canu a chanu'r delyn - odd hi'n hollo wych, yn enwedig 'yr eneth ga'dd i gwrthod' a 'ar lan y môr'. Odd hi yn y babell o'r enw 'y clwb rygbi'. Ar âl ny odd Only Men Aloud! yn ware yn 'y ddraig goch', so ethon in draw, a odd Crasdant dal yn chware. Odd da nhw delyn deires ar y llwyfan wy'n credu! A boi yn dawnsio danws y glocsen! Wedyn Only Men Aloud! On nhw jest mor dda, ethon nhw berfformiad gwefreiddiol o'r Pearl Fishers' Duet (fideo o hwna fyd), a fersiwn tamed bach yn wahanol, ond yr un trefniant o 'ar hyd y nos' ag y'n ni'n neud yn y côr, hyfryd. Wedi tynnu digon o lunie a fideos i gadw pawb yn hapus!

Wedyn fuon ni'n crwydro tamed bach cyn mynd nol i babell Gwreiddiau Cymraeg lle gwrddes i â Catrin Brace (gweithio i'r Cynulliad yn Efrog Neywdd!), a Non Jones (mech Dilys), odd wedi cael cynig i aros mas am wythnos ychwanegol ar ôl dod mas wythnos diwethaf gyda'n hannwyl brif weinidog, so odd hwna'n neis ac yn random!! Glywson ni Aneurin Karadog yn rapio yn ffab, odd yn rili od i Jeanne a Lauren (myfyrwraig o Rio Grande sydd wedi dod gyda ni achos i bod hi wedi bod yn halpu Jeanne gyda phethe yn y ganolfan a'r amgueddfa'n ddiweddar).

Nai ddim gweud mwy am nawr, ond ma angen golchi'n nhrad i, a ma hi bron yn amser mynd mas i gal bach o fwyd!! Ni'n mynd mewn erbyn 11am eto bore fory i weld yr Hennesseys - rili dishwgl mlan!! Gobitho mynd i weld rhai amgueddfeydd fyd a falle popo draw i weld Lincoln.....

--------

I'll tell you firstly about oiur trip down. It was a seven and a hlaf hour car journey, including two stops and a serious rain downpour as we were coming in on the George Washington Memorial Parkway! It was 400 miles and we found our way pretty well thanks to GPS and google maps!

One problem I have is that I've taken many photos but I haven't brought my cable to connect my camera to the computer so you'll have to wait until Tuesday (Univesity is closed Monday for Independance Day) before you get to see the great photos and videos!!

It was sunny and lovely today, I'll give you a quick runthrough of the day so you can get a feel for the festival!

The fesitval, like the Smithsonian Museums opened at 11am, but we got there about 10.30am and looked around. We Found Menna Morgan of the National Library in the Welsh Roots tent. Jeanne was doing a talk and story thing with David Ambrose (who has an amazing voice) at 12.30 which was really good.

Then we had food and watched Siân James performing with her little harp. She was fantastic, and some of her songs were just magical. She was in the tent called 'the rugby club'. We then meandered over to 'the red dragon' tent to get ready to see Only Men Aloud!, but before they were on we saw the end of Crasdant - who had a telyn deires on stage being played, which is a harp with three strings for each one on a normal harp! Then Only men Aloud! were fantastic, sounding extremely good and looking and dancing great. I got a good video of a lovely version of 'The Pearl Fishers' Duet' that they did, as well as many other videos and photos.

We walked around a little more and I met Catrin Brace who works for the Assembly in New York, and met some people I knew which was nice! Saw Anueurin Karadog rapping - which was a new and bizzare experoience for Jeanne and Lauren (a student in Rio Grande who's been working on projects with Jeanne in the Center and in the Museum recently).

Not much more to say except I must go wash my feet and I'm quite hungry and we're off out for food soon. We plan to be in the festival by 11am tomorrow to watch the Hennesseys!!


No comments: