Sunday, 12 June 2011

gwylie ahoy!

So'r postiad dwetha odd cyn i fi wneud arholiade Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru nol ym mis Ebrill. Wy wedi bwriadu blogio sawlgwaith, ac a bod yn onest da chi a da fi gwpwl o flogiade wedi'u drafftio, ond wy heb wneud dim to fel chi'n llu gweld.

So ma canlyniade cymdeithas cyfieithwyr fod i gael eu hala mas wthnos hyn, so cawn weld beth fydd y canlyniad...

Ond beth bynnag fydd y canlyniade ma'r haf yn llaw gwychder yn dechre nawr. Dydd Mawrth ni'n mynd i weld Take That yn stadiwm y mileniwm. Ethon ni ddwy flynedd yn ôl a odd e'n WYCH, so wy'n dishgwl mlaen at hwn Nos fawrth.

Wedyn nos Wener ma hi'n drip i Ganolfan y Mileniwm i weld yr hynod wych Avenue Q. Es i weld e llynedd ar Broadway yn Efrog Newydd da Cerith, a wy ffili aros i weld e to nos Wener gyda fe a Barti.

A wedyn dydd Sdwrn, y cyffro mawr mis ma - mynd i Fwdapest gyda rhai o aelodau Côr Caerdydd i ganu ym mhremiere darn newydd Karl Jenkins mae e wedi'i ysgrifennu i'r hen gerdd Hwngaraidd - A Walesi Bardok (The Bards of Wales), ac ma Twm Morys wedi ysgrifennu geiriau Cymraeg newydd iddo. Mae'r darn newydd wedi'i gomisiynu i ddathlu cyfieithiad Peter Zollman, fydd, yn ôl y sôn yn bresennol yn y perfformiad. Dim ond cynrychiolaeth fach o'r côr fydd yn gallu bod na achos fod y perfformiad ar nos Fawrth. Ta beth, wy eriod wedi bod i Hwngari ac wy'n dishgwl mlaen yn fawr, fel y'n ni i gyd!!

Yn hwyrach eleni ma'r côr yn canu yn y Proms yn Neuadd Albert ganol mis Gorffennaf, ac wedyn wy'n mynd i Baris i weld ffrind sy'n byw mas na am chwe mis. Ac wedyn, yr ultimate gorffwys ddiwedd mis Awst deg diwrnod ym Mhortiwgal.

Rhwng popeth ma da fi haf bishi o mlaen, a wy'n rili dishgwl mlan, cyn troi rownd bydd hi'n fis Medi ac yn amser i'r ŵyl gaws unwiath eto, ac wedyn yn hydref ac yn ddolig, jiw ma amser yn hedfan!

No comments: