Thursday, 3 June 2010

laptop

Wel ma mynd o ddau flogiad yr mis i ddau flogiad yr wythnos yn itha cynydd rili nagyw e! Y rheswm pena yw bod yn laptop bach i wedi marw fi'n crewdu :( Wedi mynd a fe at y bobl cyfrifiaduron ar y campws heddi, a ma da fe 'bad hard-drive' yn ôl y boi. Ma fe am drial cal popeth oddi ar yr hard drive, so gobeithio fyddai ddim wedi colli gormod o sdwff. Ma'r rhan fwyaf o'n lunie i mewn manne erill fyd, sy'n beth da, ond sneb byth ishe colli dim tho nagos!

So wy'n aros i weld faint bydd e wedi gallu salvageo erbyn diwedd y dydd, ac yn croesi bysedd!, plis croeswch nhw fyd!!!

Hefyd os ych chi am ddiolyn fy anturiaethau i a Gwenllïan drwy'r amerig, ewch i llianoni.blogspot.com

1 comment:

Cerith said...

Sned Head, sorri i glywed am y laptop. GUtted. Nawr bod dy flwyddyn yn dod i ben, ac i gwpla'r Unoldaleithflog, mi fydde fe'n diddorol iawn cael darllen rwy fath o summary o'r flwyddyn, gan gynnwys be wyt t wedi dysgu am america, y bobl, y tywydd, a beth wyt ti wedi dysgu am dy hun trwy neud hwn! Dim yn siwr os ti moyn rhoi hwn lan ar y blog, ond bydde fe'n diddorol iawn i'w ddarllen. Falle bo fi just yn nosy!