Tuesday, 1 June 2010

wps

Wel wy ddim wedi neud mor dda yn cadw'r blog lan yn ddiweddar yn anffodus, sori bawb sydd wedi bod yn ishta ar flaene eu sedde'n aros am y postiad nesa!!! Ta beth, fel y'ch chi siwr o fod yn gwbod, y rheswm wy ddim wedi postio yw achos bod dim byd wedi digwydd, NID achos bod cyment yn mynd mlan mod i ffili dala lan da popeth! Wel bydd popeth yn newid cyn bo hir.....

Ma Gwenllïan yn cyrradd mewn wyth dwrnod a bydd e'n teithio ni'n dechre pryd ny! Fi ffili aros! Mond 4 dwrnod o sydd da fi ar ôl yn y gwaith, gan bod ni erbyn hyn yn gweithredu ar orie haf y brifysgol, sef 7am tan 5.30pm dydd Llun i ddydd Iau a dyddie Gwener off. Odd hi'n Memorial day ddoe, felly gethon ni benwthnos pedwar dwrnod ac wythnos tri dwrnod wthnos ma! BARGEN!!

Wy ddim yn rhagweld lot o flogio rhwng nawr a phryd ny, ond wy'n gobitho alla i addo y byddwn ni'n blogio yn ystod ein mis o deithio o Columbus i New Orleans ac o Austin i LA!!

No comments: