Monday, 27 September 2010

Caws

So penwythnos ma fues i i'r wyl gaws yng Nghastell Caerdydd, on i wedi bod yn dishgwl mlan am oesoedd pysoedd, and boy did it live up to my expectations. Cymaint o gaws a chymaint o seidr blasus blasus.

Nes i sylweddoli mai caws yw un o'r ung bethe allen i ddim byth rhoi lan. Ma cyment o gaws da fi yn y ty, ma digon da fi i bara nes Nadolig. Love it.

I fod yn onest deps doim byd arall yn digwydd yn yn fywyd i ar y funud, a does dim da fi i weud, so tata tan toc.

No comments: