Tuesday, 16 June 2009

Cyn mynd

Wrthi'n meddwl am bacio - ond eto dal heb wneud dim! Ma dal anen prynu bag i fynd â'n laptop etc ar yr awyren, wedi gweld un hyfryd yn Staples o bobman, credu ma fory bryna'i hwna!

Dim lot i weud ar y funud, nai gadw chi'n posted o unrhyw ddigwyddiade cyffrous!

No comments: