Tuesday, 30 June 2009

pre DC

Wedi pasio'r prawf ysgrifenedig ar gyfer cael trwydded yrru yn Ohio, hwre. Ond nawr ma rhaid i fi basio'r prawf gyrru (sy'n cynnwys manoevarbility test sy'n edrych yn itha anodd a gweud y gwir!!), a allai drefnu hwna rhywbryd yw'n moyn, ond bydd rhaid i fi neud cyn bo hir er mwyn yswiriant!

Wy wedi trial meddwl be wy'n moyn neud yn Washington, gan bo fi di bod o'r blan i weld amryw bethe sdim lot wy'n gallu meddwl amdanyn nhw - ond bydde mynd i'r national gallery ac amgueddfeydd y Smithsonian yn ddiddorol. Hefyd ma na International Spy Museum na - wedi ffansio hwna fyd!!! Gadewch i fi wbod os os da chi unrhyw awgrymiade ar lle i fynd neu beth i weld!! Wrth gwrs, byddai'n ca'l bwyd gyda Baz a Michelle a'r plant un nosweth, diolch i nghysylltiadau gyda'r Blaid.....

--------------

Passe the written driving test - woohoo, but now I have to do the driving test (which includes a manoevarability test which I'm not looking forward to!), and I can arrange that any time, byt the sooner the better because of insurance etc!!

I've been trying to think what I want to do in DC, but since I've been before I cant think of any of the obvious things that I haven't done/been to. Thinking maybe national gallery and the Smithsonian museums. There's an International Spy Museum there which tickeld my fancy and I might go and see. If you have any suggestions on what do do or where to got and what to see, let me know!!

No comments: