Friday, 11 September 2009

Columbus

Wedi cyrraedd Columbus yn saff a heb fynd ar goll unwaith so wy'n hen ddigon hapus!Off mas i gal bwyd nawr, a falle nai gwrdda Llio am ddirinc wedyu nos yw hi'n llu ffindo mas le ma'r bar ma nhw'n mynd iddo ac os odw i'n llu ffindo ffordd na. taxi etc!!

Brynes i gps. dodd e ddim yn gwitho. wy'n mynd i ffidlo da fe wedyn mynd a fe nol os nagyw e'n gwitho. hmff. $50 odd e, ond ddyle fe oleia gwitho!!!

Ypdêt - Wedi cael bwyd oce mewn restaurant dissapointing. Fast food odd e, a finn'en dishgwl bwyty!! fi'n dwp dife!! Odd Llio wedi trial trefnu i fi fynd i gwrdda nhw y y bar on nhw'n myund i ar ôl y rihyrsal dinyr, ond odd e'n 20 munud o fan hyn, ddim yn practical. Just as well rili chos on i yn y gwely ac yn dechre twmlo'n flinedig! Yr ystafell yn hyfryd ac yn enfawr! Nai dynnu llunie!

No comments: